Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5069. Pravilnik o pripravi in sprejemu tehničnih smernic na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti, stran 14737.

Na podlagi 26. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo in 80/04) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o pripravi in sprejemu tehničnih smernic na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja pravila in postopke v zvezi s pripravo in sprejemom tehničnih smernic na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti.
(2) Tehnične smernice iz prejšnjega odstavka določi Ministrstvo za zdravje.
2. člen
(1)Tehnična smernica je dokument, s katerim se za določeno vrsto izdelka, storitve ali procesa uredi natančnejša opredelitev bistvenih zahtev oziroma pogojev z namenom, da se zagotovi njihova zanesljivost, in tudi postopke, po katerih je mogoče ugotoviti, ali so takšne zahteve izpolnjene.
(2) Obliko tehničnih smernic v soglasju s pristojnimi resornimi ministri, v katerih delovno področje spada področje, ki ga obravnava posamezna tehnična smernica, predpiše minister, pristojen za zdravje. Seznam izdanih tehničnih smernic se objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije, javnosti pa so celotna gradiva o tehničnih smernicah dosegljiva v obliki publikacij in na elektronski način pri Ministrstvu za zdravje.
(3) Sprejete tehnične smernice so dolžne spoštovati vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno in zdraviliško dejavnost.
3. člen
(1) Na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti se določijo tehnične smernice, ko je to potrebno zaradi specifične narave te dejavnosti.
(2) Posebne tehnične smernice na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti se določijo predvsem ob upoštevanju naslednjih elementov:
– specifičnih potreb zdravstvene dejavnosti,
– prostorskih potreb zdravstvene dejavnosti,
– narave, zaporedja, strukture, obsega (trajanja) in posebnosti posameznih postopkov (procedur) pri opravljanju zdravstvenih storitev,
– materialov in priprav, ki se uporabljajo pri zagotavljanju zdravstvenih storitev,
– dognanj medicinske, gradbene, tehnične, ekonomske, pravne, organizacijske in drugih strok, ki se nanašajo na opravljanje zdravstvene dejavnosti,
– upravičencev ali (strokovnega) področja, na katerem se storitev opravlja,
– postopka in trajanja izvajanja storitve,
– metode oskrbe oziroma zdravljenja,
– standardov specializacije in dodatnega usposabljanja oziroma izobraževanja (t.j. standardiziranje teh programov),
– ureditvijo nadzora nad kakovostjo oziroma strokovnostjo opravljene storitve,
– postopka dokumentiranja poteka opravljene storitve in arhiviranja in
– postopke varovanja osebnih podatkov uporabnikov zdravstvenih storitev.
4. člen
Na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti se v enem letu od uveljavitve tega pravilnika sprejmejo naslednje tehnične smernice:
1. prostorske tehnične smernice (urbanistične, prostorske in ergonomske),
2. smernice in ostale zahteve glede izobrazbe, strokovne usposobljenosti in ostalih pogojev, ki so potrebni za opravljanje del in nalog na konkretnem delovnem mestu,
3. tehnične smernice za opremo, instrumente, medicinske pripomočke in potrošni material.
5. člen
Ministrstvo za zdravje pripravi v sodelovanju z ostalimi resornimi ministrstvi tehnične smernice za področje zdravstvene in zdraviliške dejavnosti.
6. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pripravi in sprejemu standardov in normativov na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti (Uradni list RS, št. 70/03).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-55/2004
Ljubljana, dne 11. oktobra 2004.
EVA 2004-2711-0094
Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost