Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5053. Pravilnik o podeljevanju priznanj v športu, stran 14683.

Na podlagi 5. in 10. člena Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 122/03) in 16. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01, 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 18. seji dne 27. 10. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o podeljevanju priznanj v športu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet Pravilnika o podeljevanju priznanj v športu (v nadaljevanju: pravilnik) je podelitev priznanj v športu, ki jih po sprejetih programskih nalogah, določenih v Pravilniku za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Kamnik, zagotavlja Občina Kamnik za uresničevanje javnega interesa na področju športa.
2. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Kamnik določa način, pogoje, merila in postopke za podelitev priznanj v športu na področju:
– dela v športnih organizacijah,
– športnih dosežkov pri športni vzgoji otrok in mladine (šolska športna tekmovanja) in športa v društvih.
3. člen
Vsako leto se podeli:
– največ po šest priznanj v vsaki kategoriji priznanj posameznikom in
– eno priznanje v vsaki kategoriji priznanj športnim ekipam.
Glede na dosežene športne uspehe oziroma za minulo delo na področju športa posameznih športnikov/nic, športnih delavcev in/ali ekip se lahko po sklepu župana izjemoma podeli tudi več priznanj.
4. člen
Kandidate za posamezna priznanja lahko predlagajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, strokovna služba Občine Kamnik in občani Občine Kamnik.
Odločitev o podelitvi priznanj je v pristojnosti župana Občine Kamnik. Županova odločitev je dokončna.
5. člen
Razpis za podelitev posameznih priznanj, ki med drugim določi tudi starostne kategorije nagrajencev, objavi strokovna služba Občine Kamnik v lokalnem časopisu in na spletni strani Občine Kamnik. Za priznanja v tekočem letu se razpis praviloma objavi do konca leta. Rok za oddajo pisnih predlogov ne sme biti krajši od 30 dni od dneva javne objave razpisa. Predlog mora poleg osnovnih podatkov o kandidatu, vsebovati tudi podrobno utemeljitev z dokazili.
Strokovno oceno predlogov za posamezno priznanje iz 7. in 9. člena tega pravilnika, opravi strokovna služba, ki jo s sklepom določi župan.
Podelitev priznanj se izvrši najkasneje do 31. januarja.
II. PRIZNANJA OBČINE KAMNIK ZA DELO
6. člen
Priznanje za delo v športnih organizacijah je lahko:
– bronasto priznanje Občine Kamnik za delo v športnih organizacijah:
za strokovno, uspešno in/ali požrtvovalno delo nad 15 let
– srebrno priznanje Občine Kamnik za delo v športnih organizacijah:
za strokovno, uspešno in/ali požrtvovalno delo nad 30 let
– zlata plaketa za življenjsko delo:
a) za strokovno, uspešno in/ali požrtvovalno delo na področju športa;
b) za izjemne športne rezultate oziroma dosežke.
7. člen
Priznanje za delo v športnih organizacijah, ki so registrirani v skladu z Zakonom o društvih in imajo sedež v Občini Kamnik, lahko prejmejo:
– posamezni zaslužni, uspešni, dolgoletni športni delavci in trenerji;
– posamezna športna društva in klubi z dolgoletno tradicijo (npr. jubileji).
III. PRIZNANJA ZA ŠPORTNE DOSEŽKE
8. člen
Vsako leto se podelijo priznanja v naslednjih kategorijah za:
– športne dosežke pri športni vzgoji otrok in mladine (šolska športna tekmovanja):
a) dečki, deklice;
b) mladinci, mladinke;
c) ekipno – dečki/deklice;
d) ekipno – mladinci/mladinke;
– športa v društvih:
a) dečki, deklice;
b) mladinci, mladinke;
c) člani, članice;
d) ekipno – dečki/deklice;
e) ekipno – mladinci/mladinke;
f) ekipno – člani/članice.
9. člen
Priznanje Občine Kamnik za športne dosežke lahko prejmejo posamezni športniki/ce in ekipe, ki so v tekočem koledarskem letu dosegli vidne športne rezultate doma in/ali v tujini.
Za vidnejši športni rezultat se šteje uvrstitev najmanj do tretjega mesta na uradnem državnem prvenstvu.
Prednost pri podeljevanju priznanj imajo športniki/ce in ekipe, katerih uspešnost se meri predvsem po:
– nivojih (olimpijske igre, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo oziroma sodelovanje na evropskih in svetovnih tekmovanjih, državno prvenstvo) in tekmovalnih dosežkih v olimpijskih panogah,
– rezultatih, ki se merijo na podlagi primerjalne tekmovalne vrednosti njihovih dosežkov v mednarodnem in državnem merilu upoštevajoč razvitost, priljubljenost in pomembnost športne panoge tako doma kot v svetu.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 650-7/2004
Kamnik, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti