Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5052. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe "odvajanje odpadnih in padavinskih voda", stran 14683.

Na podlagi 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01, 51/02, 108/03), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94, 47/95, 20/98) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01, 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 18 seji dne 27. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda«
1. člen
7. člen Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda« (Uradni list RS, št. 12/00 in 112/04); v nadaljevanju: odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Javno službo opravlja koncesionar, ki ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine izključno pravico opravljati javno službo, vključno s pravico zaračunavanja storitev neposredno uporabnikom storitev, razen v primerih, ko je z zakonom ali s predpisi, sprejetimi na podlagi zakona, posamezno opravilo naloženo drugi osebi.«
2. člen
18. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesija za opravljanje dejavnosti iz 4. člena tega odloka se v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah podeli Komunalnemu podjetju Kamnik, d.d., Cankarjeva 11, Kamnik.«
3. člen
19. in 20. člen odloka se črtata.
4. člen
21. člen odloka se dopolni z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
»Koncesionar lahko zaračunava storitve za opravljanje gospodarske javne službe le na podlagi cenika, potrjenega s strani Občinskega sveta Občine Kamnik ter pristojnega državnega organa v skladu z veljavnimi predpisi.«
5. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01504-35/99
Kamnik, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti