Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5051. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe "oskrba s pitno vodo", stran 14682.

Na podlagi 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01, 51/02, 108/03), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94, 47/95, 20/98) in 16. člena Statuta občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01, 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 18. seji, dne 27. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije
za opravljanje gospodarske javne službe
»oskrba s pitno vodo«
1. člen
7. člen Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« (Uradni list RS, št. 96/99, 21/03 in 112/04 v nadaljevanju: odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Javno službo opravlja koncesionar, ki ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine izključno pravico opravljati javno službo, vključno s pravico zaračunavanja storitev neposredno uporabnikom storitev, razen v primerih, ko je z zakonom ali s predpisi, sprejetimi na podlagi zakona, posamezno opravilo naloženo drugi osebi.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se javna služba ne opravlja na območju, ki je opremljeno s komunalno infrastrukturo v lasti fizičnih in pravnih oseb, če je te ne želijo predati v upravljanje koncesionarju, opredeljenem v 18. členu tega odloka. V tem primeru morata koncedent in pristojna KS v enem letu po uveljavitvi tega odloka v skladu z veljavno zakonodajo izbrati koncesionarja, v nasprotnem primeru se šteje, da je po poteku tega roka za izvajanje javne službe na teh območjih izbran koncesionar, opredeljen v 18. členu tega odloka.«
2. člen
18. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesija za opravljanje dejavnosti iz 4. člena tega Odloka se v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah podeli Komunalnemu podjetju Kamnik, d.d., Cankarjeva 11, Kamnik.«
3. člen
19. in 20. člen odloka se črtata.
4. člen
21. člen odloka se dopolni z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
»Koncesionar lahko zaračunava storitve za opravljanje gospodarske javne službe le na podlagi cenika, potrjenega s strani Občinskega sveta občine Kamnik ter pristojnega državnega organa v skladu z veljavnimi predpisi.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01504-34/99-1
Kamnik, dne 3. novembra 2004.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti