Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5049. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice, stran 14680.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 33. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) župan Občine Jesenice sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga Sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice
I
Župan Občine Jesenice odreja javno razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice, ki ga je oktobra 2004 izdelalo podjetje Atelje Prizma, d.o.o, Jesenice, s predpisanimi prilogami.
II
Gradivo iz prejšnje točke bo v dneh od 19. novembra 2004 do 6. decembra 2004 javno razgrnjeno:
– v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,
– v prostorih Krajevne skupnosti Sava, Pod gozdom 2, Jesenice,
– v prostorih Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela, Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice.
Javna obravnava bo potekala 1. decembra 2004 ob 16.30 v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
III
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni predlog Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov obcina.jesenice@jesenice.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »Spremembe in dopolnitve ZN Poslovna cona Jesenice«) do konca javne razgrnitve.
O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, odloči pripravljavec po predhodnem mnenju pobudnika izdelave Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice.
IV
Ta sklep se objave v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter na krajevno običajen način v časopisu Gorenjski glas in na radiu Triglav.
Št. 352-6/2004
Jesenice, dne 9. novembra 2004.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti