Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5038. Sklep o določitvi cene programov storitev v javnem vzgojno-varstvenem Zavodu - vrtec Cerkvenjak, stran 14665.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak, 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), Občinski svet občine Cerkvenjak na 10. redni seji dne 29. 9. 2004 sprejme
S K L E P
o določitvi cene programov storitev v javnem vzgojno-varstvenem Zavodu – vrtec Cerkvenjak
I
Cena programov storitev v javnem vzgojno-varstvenem Zavodu – vrtec Cerkvenjak je:
– Dnevni program za 1. starostno skupino je 70.264 SIT mesečno/otroka;
– Dnevni program za 2. starostno skupino je 61.542 SIT mesečno/otroka.
Cene programov se uporabljajo za izračun plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od 1. oktobra 2004 dalje. Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00 in 111/00) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03).
II
Vrednost živil za pripravo obrokov za otroke, upoštevan v cenah programa, znaša 645 SIT/dan/otroka. V tem znesku je vključen zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica in del šolske kuharice. Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otrok od naslednjega sporočenega dne dalje, v sorazmerni višini plačila za program vrtca. Starši so dolžni napovedati odsotnost otroka iz vrtca najkasneje en dan pred prvim dnem odsotnosti.
III
Starši otrok, za katere je Občina Cerkvenjak po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje 3 dni pred prvim dnem odsotnosti otrok iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30% prispevka za program, v katerem je bil otrok pred odjavo. Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Cerkvenjak po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
Zaradi rednih vzdrževalnih del in koriščenja rednih letnih dopustov je vrtec zaprt najdlje 30 dni. V tem času starši plačajo 50 % prispevka za dnevni program.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov storitev v vrtcu Cerkvenjak št. 64000-006/02 (Uradni list RS, št. 19/03).
Št. 64000-003/04
Cerkvenjak, dne 21. septembra 2004.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti