Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5032. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil, stran 14655.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena zakona o zdrav­stveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja minister za zdravje, v soglasju z ministrom za kmetij­stvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil
1. člen
V Pravilniku o označevanju hranilne vrednosti živil (Uradni list RS, št. 60/02, 117/02 in 42/03) se v 1. členu prvi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: ''Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 90/496/EGS z dne 24. septembra 1990 o označevanju hranilne vrednosti živil (UL L št. 276 z dne 6. 10. 1990, z vsemi spremembami) določa zahteve za označevanje in vrsto podatkov o hranilni vrednosti živil, ki so namenjeni končnemu potrošniku.''.
2. člen
V 8. členu se na koncu preglednice doda naslednje besedilo:
»različne oblike salatrima    25 kJ/g     6 kcal/g«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-46/2004
Ljubljana, dne 30. septembra 2004.
EVA 2004-2711-0086
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje
Soglašam!
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano