Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5026. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija, stran 14601.

Na podlagi 3. člena Zakona o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99) in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L in 36/00 – ZPDZC) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija (Uradni list RS, št. 36/00 in 23/01) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Organ upravljanja Slovenske akreditacije je svet, ki šteje petnajst članov.
Člane sveta imenujejo:
1. pet članov ustanovitelj, in sicer:
– enega na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
– enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
– enega na predlog ministrstev, pristojnih za tehnično zakonodajo,
– enega na predlog ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– enega na predlog ministrstva, pristojnega za okolje;
2. pet članov Gospodarska zbornica Slovenije, in sicer:
– enega predstavnika proizvajalcev oziroma izvajalcev storitev,
– enega predstavnika trgovskih organizacij,
– tri predstavnike organov za ugotavljanje skladnosti;
3. enega člana Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije;
4. enega člana strokovni meroslovni svet iz zakona, ki ureja meroslovje, kot predstavnika industrijskega meroslovja;
5. enega člana Zveza potrošniških organizacij kot predstavnika potrošnikov;
6. enega člana Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij kot predstavnika nevladnih organizacij s področja varstva okolja, ki so vpisane v register nevladnih organizacij iz zakona, ki ureja varstvo okolja;
7. enega člana izvolijo delavci Slovenske akreditacije na neposrednih in tajnih volitvah.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed sebe.«.
2. člen
Tretji odstavek 8. člena se črta.
3. člen
V prvem odstavku 12. člena se beseda »petnajst« nadomesti z besedo »šestnajst«.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 392-05/2001-12
Ljubljana, dne 28. oktobra 2004.
EVA 2004-2111-0101
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti