Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5022. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča reke Ljubljanice na območju Mestne občine Ljubljana, stran 14591.

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena in četrtega odstavka 21. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča reke Ljubljanice na območju Mestne občine Ljubljana
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Ljubljanici na območju Papirnice Vevče v Mestni občini Ljubljana.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča reke Ljubljanice na območju Mestne občine Ljubljana poteka po zemljišču parc. št. 1845/4, k.o. Dobrunje in sega 10 m od zunanje meje vodnega zemljišča parc. št. 1538, k.o. Dobrunje.
(2) Na priobalnem zemljišču iz prejšnjega odstavka je splošna raba vodnega dobra zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi prepovedana, na območju pa je potrebno z ustreznimi ureditvami zagotoviti izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster oziroma v evidenco pravnih režimov po predpisih o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-28/2003-6
Ljubljana, dne 28. oktobra 2004.
EVA 2004-2511-0302
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti