Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004

Kazalo

4895. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah, stran 14267.

Na podlagi 171. člena v povezavi s prvo točko 190. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 16. člena Statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) in sprejetega programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje Občine Šmarje pri Jelšah, dopolnitev v letu 2000 je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 14. seji dne 28. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah in spremembah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04).
2. člen
V 37. členu se preglednica območij urejanja v urbanistični zasnovi Mestinja dopolni tako, da se:
– območju pod zaporedno številko 24 oznaka imena podobmočja spremeni iz P1 v P1/1;
– območju pod zaporedno številko 27 oznaka imena podobmočja spremeni iz P1 v P1/2, ter prevladujoča namembnost dopolni tako, da se poslovni namembnosti doda še proizvodna dejavnost ter območje športno rekreacijskih in zelenih površin.
3. člen
V 38. členu se preglednica PIN spremeni tako, da se območju pod zaporedno številko 8 določi namembnost za proizvodne in poslovne dejavnosti ter območje športno rekreacijskih in zelenih površin.
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0051/04
Šmarje pri Jelšah, dne 29. oktobra 2004.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost