Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004

Kazalo

4894. Odlok o ugotovitvi, kateri prostorsko izvedbeni akti so usklajeni s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah, stran 14266.

Na podlagi 174. člen a Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 14. redni seji dne 28. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi, kateri prostorsko izvedbeni akti so usklajeni s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
S tem odlokom Občina Šmarje pri Jelšah, ugotavlja, kateri prostorsko izvedbeni akti na območju Občine Šmarje pri Jelšah so usklajeni s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 39/90, 63/93 in 88/04) in se lahko izvajajo na način in v obsegu kot so bili sprejeti, oziroma kateri so v nasprotju ali so že izvedeni in se ne morejo izvajati.
2. člen
S planskimi akti so usklajeni in se lahko izvajajo na način in v obsegu kot so bili sprejeti:
1. Zazidalni načrti:
– Zazidalni načrt za del območja S1 v Šmarju pri Jelšah (Uradni list RS, št. 5/95);
2. Ureditveni načrti:
– Ureditveni načrt za stanovanjsko območje S4 – del v Šmarju pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 9/88);
3. člen
Tekstualni del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93) – v nadaljevanju: PUP, se lahko izvaja, kolikor ni v nasprotju s tekstualnim delom odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 39/90, 63/93 in 88/04).
Kot kartografski del PUP iz prejšnjega odstavka tega člena se uporablja kartografska dokumentacija iz odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 39/90, 63/93 in 88/04).
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0052/04
Šmarje pri Jelšah, dne 29. oktobra 2004.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost