Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004

Kazalo

4893. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, stran 14266.

Na podlagi 143., 144., 146. člena in v povezavi s 179. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 7., 12. in 20. člena Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) ter 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 14. redni seji dne 28. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračuna po SIST-ISO9836, zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 30. 9. 2004 za območje Občine Šmarje pri Jelšah znaša 160.653 SIT.
2. člen
Povprečna cena za stavbno zemljišče se določi v odstotkih od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša 1,2% povprečne gradbene cene, to je: 1.927,80 SIT za m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Šmarje pri Jelšah za gostoto naseljenosti 50 do 100 prebivalcev na hektar znašajo na dan 30. 9. 2004 22.782 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.
Od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe 10.149 SIT za m2 koristne stanovanjske površine,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 12.633 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča na m2 gradbene parcele v občini Šmarje pri Jelšah znašajo na dan 30. 9. 2004 9.113 SIT.
4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se letno valorizirajo v skladu z indeksi podražitev, ki jih mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2003 (Uradni list RS, št. 105/03).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0054/04
Šmarje pri Jelšah, dne 29. oktobra 2004.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost