Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2004 z dne 4. 11. 2004

Kazalo

4872. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki jim je prenehala registracija v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. avgusta 2003 do 15. septembra 2004, stran 14223.

Na podlagi drugega odstavka 68. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
S E Z N A M
fitofarmacevtskih sredstev, ki jim je prenehala registracija v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. avgusta 2003 do 15. septembra 2004
I
Ta seznam določa fitofarmacevtska sredstva, ki jim je prenehala registracija v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. avgusta 2003 do 15. septembra 2004 v skladu z Odločbo Komisije 2004/129/ES z dne 30. januarja 2004 o nevključitvi določenih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o odvzemu dovoljenj za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo te aktivne snovi (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2004, str. 27), Odločbo Komisije 2003/308/ES z dne 2. maja 2003 o nevključitvi metalaksila v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o odvzemu registracij za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov (UL L št. 113 z dne 7. 5. 2003, str. 8), in fitofarmacevtska sredstva, ki jim je bila razveljavljena registracija na zahtevo imetnika.
II
Ta seznam določa tudi fitofarmacevtska sredstva na podlagi aktivnih snovi iz Direktive Komisije 2003/31/ES z dne 11. aprila 2003 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS za vključitev 2,4-DB, beta-ciflutrina, ciflutrina, iprodiona, linurona, malein hidrazida in pendimetalina na seznam aktivnih snovi (UL L št. 101 z dne 23. 4. 2003, str. 3) in Direktive Komisije 2001/103/ES z dne 28. novembra 2001 o spremembi Priloge I k Direktivi Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet za vključitev 2,4-diklorofenoksi ocetne kisline (2,4-D) kot aktivne snovi (UL L št. 313 z dne 30. 11. 2001, str. 37), ki jim je prenehala registracija zaradi varovanja podatkov iz 18. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo).
III
Fitofarmacevtska sredstva, ki jim je v obdobju od 1. avgusta 2003 do 15. septembra 2004 prenehala registracija v Republiki Sloveniji, so:
IV
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-344/2004/1
Ljubljana, dne 27. septembra 2004.
EVA 2004-2311-0357
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost