Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2004 z dne 15. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2004 z dne 15. 10. 2004

Kazalo

4641. Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor, stran 13466.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev poslancev
v državni zbor
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97 – odločba US, 70/00 in 73/03 – odločba US; v nadaljevanju: ZVDZ) je Republiška volilna komisija (v nadaljevanju: RVK) na 60. seji dne 13. 10. 2004
u g o t o v i l a:
PRVI DEL
I
1. Na volitvah dne 3. oktobra 2004 je imelo pravico voliti 88 poslancev državnega zbora, ki se volijo na podlagi splošne volilne pravice, 1,634.402 volivcev, pri čemer je bilo 1.634.370 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike ter 32 volivcev, ki so glasovali s potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 991.263 volivcev ali 60,64% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od števila volivcev, ki so glasovali, je:
32 volivcev glasovalo s potrdili, ostali so bili vpisani v volilne imenike.
Po pošti je glasovalo 2.407 volivcev.
3. Za izvolitev 88 poslancev državnega zbora, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo
oddanih 991.123 glasovnic.
 
Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo
neveljavnih 22.351 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 968.772.
II
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
-----------------------------------------------------------------
 Št. glasov    %   Ime liste
-----------------------------------------------------------------
   28.767  2,97%   AS – AKTIVNA SLOVENIJA
   39.150  4,04%   DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
             SLOVENIJE – DeSUS
   2.670  0,28%   DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
  220.848  22,80%   LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
    995  0,10%   NAPREJ SLOVENIJA
   88.073  9,09%   NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
             STRANKA
  281.710  29,08%   SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
   3.991  0,41%   SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE
   25.343  2,62%   SLOVENIJA JE NAŠA – SJN
   66.032  6,82%   SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
   20.174  2,08%   SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
   60.750  6,27%   SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
   2.574  0,27%   STRANKA SLOVENSKEGA NARODA
   6.703  0,69%   ZELENI SLOVENIJE
   98.527  10,17%   ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
    713  0,07%   SOCIALNA LIBERALNA STRANKA
   5.229  0,54%   GLAS ŽENSK SLOVENIJE – GŽS, ZVEZA ZA
             PRIMORSKO – ZZP,
             ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE – ZNS, NOVA
             DEMOKRACIJA SLOVENIJE – NDS
   8.733  0,90%   JUNIJSKA LISTA
   5.435  0,56%   ZA PODJETNO SLOVENIJO
   1. 496  0,15%   ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO
             SLOVENIJO – ZDRUŽENI
    191  0,02%   MIHAEL SVANJAK
    145  0,01%   SAMOSTOJNI KANDIDAT ŠTEFAN HUDOBIVNIK
    523  0,05%   MARKO BRECELJ
-----------------------------------------------------------------
III
Glede na določbe prve alinee prvega odstavka drugega dela Ustavnega zakona o dopolnitvi 80. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/00) se pri delitvi mandatov po določbah ZVDZ upoštevajo naslednje liste kandidatov, ki so navedene po vrstnem redu števila dobljenih glasov, ker so prejele 4 ali več odstotkov glasov od skupnega števila oddanih glasov za vse liste v državi:
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
2. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
4. NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
5. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
7. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS
IV
Na podlagi II (drugega) dela UZ80 in 90. člena ZVDZ je pripadlo listam kandidatov skupaj 57 mandatov.
Po določbah 91. člena ZVDZ so bili izvoljeni:
 
V volilni enoti številka I – sedež Kranj:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):
1. Pavel Rupar
2. Bojan Starman
3. mag. Branko Grims
 
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
(2 mandata):
1. mag. Borut Sajovic
2. dr. Matej Lahovnik
 
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
(1 mandat):
1. Samo Bevk
 
NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
(1 mandat):
1. Anton Kokalj
 
V volilni enoti številka II – sedež Postojna
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(2 mandata):
1. Danijel Krivec
2. Eva Irgl
 
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
(2 mandata):
1. Davorin Terčon
2. dr. Marko Pavliha
 
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
(1 mandat):
1. Breda Pečan
 
NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
(1 mandat):
1. Andrej Bajuk
 
V volilni enoti številka III – sedež Ljubljana–Center
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):
1. France Cukjati
2. Andrej Bručan
3. Mitja Ljubeljšek
 
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
(3 mandati):
1. Majda Širca
2. Anton Anderlič
3. dr. Pavel Gantar
 
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
(1 mandat):
1. Miran Potrč
 
NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
(1 mandat):
1. Mojca Kucler Dolinar
 
V volilni enoti številka IV – sedež Ljubljana–Bežigrad
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):
1. Janez Janša
2. Jože Tanko
3. Dimitrij Kovačič
 
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
(3 mandati):
1. mag. Anton Rop
2. Jožef Školč
3. mag. Milan Cvikl
 
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
(1 mandat):
1. Janko Veber
 
NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
(1 mandat):
1. Janez Drobnič
V volilni enoti številka V – sedež Celje
 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):
1. Miro Petek
2. Bogomir Zamernik
3. Franc Sušnik
 
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
(2 mandata):
1. Alojz Posedel
2. dr. Slavko Gaber
 
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
(1 mandat):
1. Bojan Kontič
 
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
(1 mandat):
1. Zmago Jelinčič Plemeniti
 
V volilni enoti številka VI – sedež Novo mesto
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):
1. mag. Andrej Vizjak
2. Bojan Rugelj
3. Stane Pajk
 
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
(2 mandata):
1. Matjaž Švagan
2. Miran Jerič
 
NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
(1 mandat):
1. Marjetka Uhan
 
SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
(1 mandat).
1. Kristijan Janc
 
V volilni enoti številka VII – sedež Maribor
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):
1. Jožef Jerovšek
2. Rudolf Petan
3. Srečko Hvauc
 
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
(2 mandata):
1. Milan Petek
2. Rudolf Moge
 
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
(1 mandat):
1. mag. Majda Potrata
 
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
(1 mandat):
1. Sašo Peče
 
V volilni enoti številka VIII – sedež Ptuj
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):
1. Franc Pukšič
2. Miroslav Luci
3. Branko Marinič
 
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
(2 mandata):
1. doc.dr. Mitja Slavinec
2. Geza Džuban
 
NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
(1 mandat):
1. Alojz Sok
 
SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
(1 mandat):
1. mag. Janez Kramberger
V
Mandati, ki na način, opisan v IV. točki tega poročila, niso bili razdeljeni v volilnih enotah, se po določbah ZVDZ razdelijo na ravni države, pri čemer se glede na določbe II. dela UZ80 upoštevajo seštevki glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah. Istoimenskim listam se dodeli še toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, ki bi jim pripadli na podlagi seštevka glasov na ravni države in številom mandatov, ki so jih dobile v volilnih enotah.
Po določbah drugega odstavka 92. člena ZVDZ se ugotovi, koliko od vseh 88 mandatov bi pripadlo istoimenskim listam, ki so presegle 4-odstotni prag, v državi na način, da se seštevki glasov teh list delijo z vsemi števili od 1 do 88 (d'Hondtov sistem).
 
Na podlagi izračuna iz prejšnjega odstavka bi listam pripadlo naslednje število mandatov:
 
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS – 29 mandatov
2. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – 23 mandatov
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – 10 mandatov
4. NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA – 9 mandatov
5. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – 7 mandatov
6. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS – 6 mandatov
7. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS – 4 mandati
 
Glede na že dobljeno število mandatov po 90. členu zakona se na ravni države tem listam podeli še naslednje število mandatov:
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS – 6 mandatov
2. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – 5 mandatov
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – 4 mandate
4. NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA – 3 mandate
5. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – 5 mandatov
6. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS – 4 mandate
7. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS – 4 mandate
 
Ob upoštevanju navedenih določb UZ80 in ZVDZ je RVK dne 13. 10. 2004 odločila, da se v postopku alokacije mandatov po volilnih enotah skladno z določbami prvega odstavka 93. člena ZVDZ uporabijo določbe zadnjega stavka četrtega odstavka 92. člena ZVDZ na tak način, da se razvrsti 88 najvišjih količnikov vseh list po velikosti od najvišjega količnika do najnižjega, in se nato pri posamezni listi oziroma pri istoimenskih listah izloči toliko najvišjih količnikov posameznih list, kot so prejele mandatov po 90. členu ZVDZ v volilnih enotah. Višje količnike posameznih list v skupnem nizu 88 količnikov je RVK torej štela kot količnike, ki pripadajo že podeljenim mandatom v volilnih enotah.
RVK je izračunala za vsako istoimensko listo, ki ji pripadajo mandati na ravni države, kolikšen je njen ostanek glasov, izražen kot delež glasov do količnika volilne enote, v posamezni volilni enoti, tako kot to določa prvi odstavek 93. člena ZVDZ.
+---------------------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+
|DELEŽI OSTANKOV GLASOV PO    |   |  |   |  |   |  |   |  |
|POSAMEZNIH LISTAH        |   |  |   |  |   |  |   |  |
+---------------------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+
|LISTA/VE             |VE 1 |VE 2|VE 3 |VE 4|VE 5 |VE 6|VE 7 |VE 8|
+---------------------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+
|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – |0,75 |0,96|0,63 |0,72|0,79 |0,01|0,55 |0,40|
|SDS               |   |  |   |  |   |  |   |  |
+---------------------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+
|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA    |0,67 |0,44|0,08 |0,08|0,53 |0,99|0,41 |0,64|
|SLOVENIJE            |   |  |   |  |   |  |   |  |
+---------------------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+
|ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH     |0,26 |0,68|0,38 |0,33|0,20 |0,93|0,09 |0,86|
|DEMOKRATOV            |   |  |   |  |   |  |   |  |
+---------------------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+
|NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA |0,18 |0,02|0,26 |0,15|0,87 |0,05|0,82 |0,37|
|LJUDSKA STRANKA         |   |  |   |  |   |  |   |  |
+---------------------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+
|SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |0,97 |0,60|0,38 |0,55|0,76 |0,24|0,94 |0,20|
+---------------------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+
|SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA –  |0,56 |0,64|0,59 |0,65|0,04 |0,82|0,10 |0,65|
|SNS               |   |  |   |  |   |  |   |  |
+---------------------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+
|DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV |0,31 |0,61|0,33 |0,28|0,59 |0,58|0,71 |0,53|
|SLOVENIJE – DeSUS        |   |  |   |  |   |  |   |  |
+---------------------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+
Mandati posameznih istoimenskih list so bili po zaporedju najvišjih preostalih količnikov, skladno z določbami 93. člena ZVDZ, dodeljeni listam v naslednjih volilnih enotah:
1. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV – DeSUS – v volilni enoti VII
izvoljen: Vili Rezman
Količnik: 39150. 00
 
2. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – v volilni enoti I
izvoljen: Mihael Prevc
Količnik: 22010.66
 
3. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS – v volilni enoti VI
izvoljen: Bogdan Barovič
Količnik: 20250.00
 
4. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV – DeSUS – v volilni enoti II
izvoljen: Vasja Klavora
Količnik: 19575.00
 
5. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – v volilni enoti VII
izvoljen: Franc Kangler
Količnik: 16508.00
 
6. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS – v volilni enoti VIII
izvoljen: Boštjan Zagorac
Količnik: 15187.50
 
7. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – v volilni enoti VI
izvoljen: Matjaž Han
Količnik: 14075.28
 
8. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – v volilni enoti V
izvoljen: Jakob Presečnik
Količnik: 13206.40
 
9. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV – DeSUS – v volilni enoti V
izvoljen: Ivan Jelen
Količnik: 13050.00
 
10. NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA – v volilni enoti V
izvoljen: Drago Koren
Količnik: 12581.85
 
11. ZRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – v volilni enoti VIII
izvoljen: Franci Feri Horvat
Količnik: 12315.87
 
12. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS – v volilni enoti IV
izvoljena: Barbara Žgajner Tavš
Količnik: 12150.00
 
13. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS – v volilni enoti II
izvoljen: Milan Zver
Količnik: 11737.91
 
14. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – v volilni enoti VI
izvoljen: Aleš Gulič
Količnik: 11623.57
 
15. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS – v volilni enoti V
izvoljen: Franc Jazbec
Količnik: 11268.40
 
16. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – v volilni enoti I
izvoljena: Darja Lavtižar Bebler
Količnik: 11042.40
 
17. NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA – v volilni enoti VII
izvoljen: Martin Mikolič
Količnik: 11009.12
 
18. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – v volilni enoti II
izvoljen: Josip Bajc
Količnik: 11005.33
 
19. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – v volilni enoti II
izvoljen: Aurelio Juri
Količnik: 10947.44
 
20. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS – v volilni enoti I
izvoljen: Rudi Veršnik
Količnik: 10835.00
 
21. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – v volilni enoti VIII
izvoljen: Vili Trofenik
Količnik: 10516.57
 
22. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS – v volilni enoti IV
izvoljen: Robert Hrovat
Količnik: 10433.70
 
23. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS – v volilni enoti II
izvoljen: Srečko Prijatelj
Količnik: 10125.00
 
24. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS – v volilni enoti III
izvoljena: Alenka Jeraj
Količnik: 10061.07
 
25. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – v volilni enoti VII
izvoljen: Ljubo Germič
Količnik: 10038.54
 
26. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – v volilni enoti III
izvoljen: Dušan Kumer
Količnik: 9852.70
 
27. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS – v volilni enoti VI
izvoljen: Franc Žnidaršič
Količnik: 9787.50
 
28. NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA – v volilni enoti VIII
izvoljen: Jožef Horvat
Količnik: 9785.88
 
29. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS – v volilni enoti I
izvoljen: Milenko Ziherl
Količnik: 9714.13
 
30. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – v volilni enoti IV
izvoljena: Cvetka Zalokar Oražem
Količnik: 9602.08
 
31. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – v volilni enoti III
izvoljen: Stanislav Brenčič
Količnik: 9433.14
DRUGI DEL
VOLITVE POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA – PREDSTAVNIKOV NARODNIH SKUPNOSTI
I
V posebne volilne imenike državljanov Republike Slovenije – pripadnikov italijanske narodne skupnosti je bilo vpisanih 2.737 volivcev. S potrdili pristojnega organa so glasovali 4 volivci, torej je imelo pravico voliti 2.741 volivcev.
Glasovalo je:             1162  volivcev
Od tega:
– po volilnem imeniku:         1158
– s potrdili:               4
Število oddanih glasovnic:       1162
Število neveljavnih glasovnic:     147
Število veljavnih glasovnic:      1015
 
Kandidat je dobil naslednje število točk:
1. Roberto BATTELLI      1015 točk.
Za poslanca državnega zbora – predstavnika italijanske narodne skupnosti je bil izvoljen Roberto Battelli.
II
V posebne volilne imenike državljanov Republike Slovenije – pripadnikov madžarske narodne skupnosti je bilo vpisanih 6.562 volivcev. S potrdilom pristojnega organa je glasovalo 28 volivcev, torej je imelo pravico voliti 6.590 volivcev.
Glasovalo je             3592   vollivcev
Od tega:
– po volilnem imeniku:        3564
– s potrdili:              28
Število oddanih glasovnic:      3592
Število neveljavnih glasovnic:     128
Število veljavnih glasovnic:     3464
 
Kandidati so dobili naslednje število točk:
1. Pozsonec Maria        10435 točk
2. Kocon Jožef ml.        7007 točk
3. Vida Franc          4884 točk
4. Tomka György         4297 točk
5. Bogdan Janez         4040 točk
Za poslanko državnega zbora – predstavnico madžarske narodne skupnosti je bila izvoljena Maria Pozsonec.
TRETJI DEL
POSLANCI, IZVOLJENI NA VOLITVAH 3. OKTOBRA 2004, SO:
 
1. ANTON ANDERLIČ, roj. 4. 6. 1956, Resljeva 35, Ljubljana
2. JOSIP BAJC, roj. 8. 3. 1949, Matenja vas 70, Postojna
3. dr. ANDREJ BAJUK, roj. 18. 10. 1943, Prijateljeva 13/a, Ljubljana
4. BOGDAN BAROVIČ, roj. 31. 7. 1955, Gimnazijska cesta 5, Trbovlje
5. ROBERTO BATTELLI, roj. 1954, Bertoki, Ob spomeniku 6,
6. SAMO BEVK, roj. 27. 8. 1956, Idrija, Mestni trg 4,
7. STANISLAV BRENČIČ, roj. 8. 4. 1950, Notranjska 29b, Logatec
8. ANDREJ BRUČAN, roj. 10. 2. 1943, Hacetova 5, Ljubljana
9. FRANCE CUKJATI, roj. 15. 2. 1943, Lesno brdo 72, Vrhnika
10. mag. MILAN CVIKL, roj. 19. 5. 1959, Čebelarska 13, Ljubljana
11. JANEZ DROBNIČ, roj. 23. 10. 1957, Jurčkova cesta 205, Ljubljana
12. GEZA DŽUBAN, roj. 6. 11. 1943, Dolga ulica 78, Moravske Toplice
13. dr. SLAVKO GABER, roj. 29. 1. 1958, Mlinska pot 20, Ljubljana
14. dr. PAVEL GANTAR, roj. 26. 10. 1949, Cesta na Brdo 79, Ljubljana
15. LJUBO GERMIČ, 19. 11. 1960, Ruše, Kolodvorska 29/a,
16. mag. BRANKO GRIMS, roj. 26. 8. 1962, Kranj, Cesta Staneta Žagarja 39
17. ALEŠ GULIČ, roj. 5. 3. 1954, Ulica Sallaumines 10, Trbovlje
18. MATJAŽ HAN, roj. 17. 1. 1971, Krakovo 4, Radeče
19. FRANC FERI HORVAT, roj. 26. 9. 1941, Trubarjeva 5, Radenci
20. JOŽEF HORVAT, roj. 8. 7. 1955, Žižki 31g, Žižki
21. ROBERT HROVAT, roj. 10. 4. 1971, Ulica 7. avgusta 15, Dob, Domžale
22. SREČKO HVAUC, 19. 9. 1959, Hotinja vas, Ulica 1. maja 13
23. EVA IRGL, roj. 9. 12. 1976, Beblerjeva 25, Vipava
24. JANEZ JANŠA, roj. 17. 9. 1958, Brinje I/55, Grosuplje
25. KRISTIJAN JANC, roj. 8. 7. 1960, Ponikve pri Studencu 24, Studenec
26. FRANC JAZBEC, roj. 11. 9. 1954, Draga 3, Štore
27. IVAN JELEN, roj. 25. 11. 1944, Ponikva 24/a, Ponikva
28. ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI, roj. 7. 1. 1948, Tivolska 13, Ljubljana
29. ALENKA JERAJ, roj. 23. 2. 1973, Ig 102, Ig,
30. MIRAN JERIČ, roj. 6. 6. 1958, Trg Franca Kozarja 14, Hrastnik
31. JOŽEF JEROVŠEK, 1. 2. 1950, Slovenska Bistrica, Spodnja Nova vas 36
32. AURELIO JURI, roj. 27. 7. 1949, Cankarjeva 10, Koper
33. FRANC KANGLER, 8. 7. 1965, Maribor, Dravska ulica 7
34. prim. VASJA KLAVORA, roj. 29. 1. 1936, Mala vas 5, Bovec
35. ANTON KOKALJ, roj. 18. 7. 1960, Vodice, Šinkov Turn 55, Šinkov Turn
36. BOJAN KONTIČ, roj. 23. 7. 1961, Koroška cesta 33/a, Velenje
37. DRAGO KOREN, roj. 19. 1. 1960, Lokovica 143/a, Lokovica
38. DIMITRIJ KOVAČIČ, roj. 28. 11. 1954, Ocvirkova 59, Ljubljana
39. mag. JANEZ KRAMBERGER, roj. 1. 11. 1961, Sp. Porčič 20, Lenart
40. DANIJEL KRIVEC, roj. 16. 5. 1965, Srpenica 37, Srpenica
41. MOJCA KUCLER DOLINAR, roj. 26. 8. 1972, Gornji trg 22, Ljubljana
42. DUŠAN KUMER, roj. 7. 2. 1949, Dolniška c. 3, Ljubljana
43. dr. MATEJ LAHOVNIK, roj. 23. 12. 1971, Velenje, Cesta Talcev 4,
44. DARJA LAVTIŽAR BEBLER, roj. 10. 10. 1950, Kranjska Gora, Borovška cesta 26
45. MITJA LJUBELJŠEK, roj. 16. 12. 1941, Verje 23d, Medvode
46. MIROSLAV LUCI, roj. 31. 1. 1946, Ul. Lackove čete 44, Ptuj
47. BRANKO MARINIČ, roj. 28. 1. 1956, Pobrežje 74a, Videm pri Ptuju
48. MARTIN MIKOLIČ, 7. 10. 1959, Rogatec, Steklarska ulica 16
49. RUDOLF MOGE, 20. 3. 1944, Ribniško selo, Terčeva 16
50. STANE PAJK, roj. 30. 1. 1961, Gorenji Leskovec 30, Blanca
51. dr. MARKO PAVLIHA, roj. 15. 12. 1962, Sveti Peter 65/a, Sečovlje
52. BREDA PEČAN, roj. 2. 10. 1946, Ob starem zidovju 8, Izola
53. SAŠO PEČE, 3. 5. 1971, Maribor, Rasbergerjeva 2,
54. RUDOLF PETAN, 23. 6. 1949, Slovenske Konjice, Mizarska 30
55. MILAN PETEK, 10. 6. 1950, Maribor, Cankarjeva 18
56. MIRO PETEK, roj. 6. 3. 1959, Celovška 60, Mežica
57. SREČKO PRIJATELJ, roj. 28. 8. 1962, Orlek 14, Orlek
58. ALOJZ POSEDEL, roj. 26. 8. 1955, Ulica Rista Savina 11, Žalec
59. mag. MAJDA POTRATA, 30. 5. 1948, Maribor, C. proletarskih brigad 55
60. MIRAN POTRČ, roj. 27. 3. 1938, Poljanska c. 19, Ljubljana
61. MÁRIA POZSONEC, roj. 16. 1. 1940, Dolga vas, Glavna ulica 9, Lendava – Lendva
62. JAKOB PRESEČNIK, roj. 23. 7. 1948, Podvrh 31, Mozirje
63. MIHAEL PREVC, roj. 30. 9. 1957, Železniki, Dražgoše 6A
64. FRANC PUKŠIČ, roj. 24. 11. 1955, Vintarovci 43c, Destrnik
65. VILI REZMAN, 9. 1. 1954, Ruše, Selniška 10
66. mag. ANTON ROP, roj. 27. 12. 1960, Pot na Črno 15, Vodice
67. BOJAN RUGELJ, roj. 20. 7. 1959, Drožanjska cesta 61, Sevnica
68. PAVEL RUPAR, roj. 21. 5. 1960, Tržič, Cesta Kokrškega odreda 27, Križe
69. mag. BORUT SAJOVIC, roj. 18. 7. 1960, Radovljica, Podnart, Brdo 7,
70. doc. dr. MITJA SLAVINEC, roj. 30. 5. 1964, Klavniška ul. 15, Murska Sobota
71. ALOJZ SOK, roj. 27. 3. 1959, Ptujska 12b, Ormož
72. BOJAN STARMAN, roj. 4. 7. 1950, Žiri, Kosovelova ulica 20,
73. FRANC SUŠNIK, roj. 4. 9. 1955, Čeplje 1/c, Vransko
74. MAJDA ŠIRCA, roj. 20. 4. 1953, Gregorčičeva 13a, Ljubljana
75. JOŽEF ŠKOLČ, roj. 19. 8. 1960, Breginj 42, Kobarid
76. MATJAŽ ŠVAGAN, roj. 21. 5. 1963, Izlake 19, Izlake
77. JOŽE TANKO, roj. 16. 4. 1956, Breg 82, Ribnica
78. DAVORIN TERČON, roj. 2. 1. 1961, Cesta na Lenivec 16, Sežana
79. VILI TROFENIK, roj. 5. 9. 1943, Mihovci pri Veliki Nedelji 104, Velika Nedelja
80. MARJETKA UHAN, roj.18. 10. 1963, Rodine pri Trebnjem 25, Trebnje
81. JANKO VEBER, roj. 30. 7. 1960, Ul. heroja Marinclja 9, Kočevje
82. RUDI VERŠNIK, roj. 24. 7. 1950, Kamnik, Šmarca, Gornji Log 16
83. mag. ANDREJ VIZJAK, roj. 6. 8. 1964, Ulica stare pravde 28, Brežice
84. BOŠTJAN ZAGORAC, roj. 23. 9. 1973, Ul. Štrauhovih 39, Maribor
85. CVETKA ZALOKAR ORAŽEM, roj. 15. 4. 1960, Poljska cesta 10B, Domžale
86. BOGOMIR ZAMERNIK, roj. 8. 11. 1964, Podvolovljek 42, Luče
87. MILENKO ZIHERL, roj. 2. 4. 1955, Škofja Loka, Demšarjeva cesta 20
88. dr. MILAN ZVER, roj. 25. 5. 1962 Grablovičeva 24, Ljubjana
89. BARBARA ŽGAJNER TAVŠ, roj. 12. 2. 1976, Trg revolucije 4, Trbovlje
90. mag. FRANC ŽNIDARŠIČ, roj. 11. 12. 1940, Cankarjeva ulica 33, Trebnje
Št. 10-2/00-30/04
Ljubljana, dne 13. oktobra 2004.
Republiška volilna komisija
Predsednik
Anton Gašper Frantar l. r.
 
Člani:
dr. Bojan Bugarič l. r.
dr. Gregor Virant l. r.
Janez Srebot l. r.
mag. Janez Pogorelec l. r.
dr. Franc Grad l. r.

AAA Zlata odličnost