Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2004 z dne 30. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2004 z dne 30. 9. 2004

Kazalo

4470. Sklep o stroških strokovnega izpita, stran 12711.

Na podlagi 27. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/04) minister za zdravje izdaja
S K L E P
o stroških strokovnega izpita
1
Stroške strokovnega izpita krije delodajalec, ki je kandidata prijavil k izpitu oziroma kandidat sam, če ni zaposlen.
2
Stroški celotnega strokovnega izpita za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce po programu znašajo 76.000 tolarjev.
Stroški strokovnega izpita iz enega predmeta znašajo 19.000 tolarjev.
Stroški strokovnega izpita iz predmeta Urgentna medicina za zdravnike znašajo 57.000 tolarjev.
3
Delodajalec kandidata oziroma kandidat plača stroške strokovnega izpita na podračun države št. 01100-1000621284 sklic št. 11 27111-7141009-007893 04 z oznako »za strokovni izpit pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije«. Pri sklicni številki se zadnji dve številki določita glede na leto plačila.
4
Delodajalec oziroma kandidat mora plačati stroške strokovnega izpita pet dni pred rokom, določenim za opravljanje strokovnega izpita in dostaviti dokazilo o plačilu na Ministrstvo za zdravje.
5
Če kandidat ni v delovnem razmerju, o kritju stroškov odloči minister, pristojen za zdravje.
6
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o stroških strokovnega izpita (Uradni list RS, št. 119/03).
7
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 166-711/2004-1
Ljubljana, dne 27. julija 2004.
EVA 2004-2711-0087
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost