Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2004 z dne 27. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2004 z dne 27. 8. 2004

Kazalo

4218. Pravilnik o spremembah pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov, stran 11518.

Na podlagi sedmega odstavka 17. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – Odl. US, 56/99-ZON, 67/02 in 110/02-ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov
1. člen
V Pravilniku o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94) se prvi stavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za posek izbrano drevo se mora posekati tako, da višina panja, merjena na zgornji strani pobočja, ni večja od 15 cm oziroma od tretjine njegovega premera.«.
2. člen
Tretja in četrta alinea drugega odstavka 10. člena se spremenita tako, da se glasita:
»– veje in vrhači iglavcev razžagani in zloženi na kupe oziroma v primeru strojne sečnje založeni tudi v sečne poti ali v primeru uporabe procesorske glave na dvigalu žičnice, zloženi na kupe tudi ob kamionski cesti;
– obeljeni panji smreke, bora in bresta. Šteje se, da je panj obeljen, če njegova višina merjena na zgornji strani pobočja ali nad oviro, ni večja od 15 cm oziroma od tretjine premera posekanega drevesa;«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-58/2004/2
Ljubljana, dne 12. avgusta 2004.
EVA 2004-2311-0306
Minister
za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

AAA Zlata odličnost