Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2004 z dne 27. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2004 z dne 27. 8. 2004

Kazalo

4209. Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti, stran 11488.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena, drugega odstavka 3. člena in petega odstavka 5. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti
1. člen
(1) Ta uredba določa obrtne dejavnosti in mojstrske nazive ter obrti podobne dejavnosti.
(2) S to uredbo se določajo tudi storitvene dejavnosti, pri katerih se lahko osebam, katerim se opravi storitev, zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve dejavnosti, opravi prodaja na drobno določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju teh storitev.
2. člen
Dejavnosti, ki se v skladu z značilnostmi opredeljenimi v 5. členu Obrtnega zakona lahko opravljajo kot obrtne dejavnosti ali obrti podobne dejavnosti, so v tej uredbi določene v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti na ravni podrazredov iz Uredbe o uvedbi in uporabi Standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02).
3. člen
Obrtne dejavnosti in mojstrski nazivi so:
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |Šifra  |Dejavnost             |Mojstrski naziv       |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |A01.120 |Pridelovanje vrtnin, okrasnih   |vrtnarski          |
|  |    |rastlin, semen in sadik      |mojster/vrtnarska      |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |A01.411 |Urejanje in vzdrževanje parkov,  |vrtnarski          |
|  |    |vrtov in zelenih športnih površin |mojster/vrtnarska      |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DA15.110|Proizvodnja in konzerviranje mesa, |mesarski          |
|  |    |razen perutninskega        |mojster/mesarska      |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DA15.120|Proizvodnja in konzerviranje    |mesarski          |
|  |    |perutninskega mesa         |mojster/mesarska      |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DA15.130|Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi |mesarski          |
|  |    |iz perutninskega mesa       |mojster/mesarska      |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DA15.810|Proizvodnja kruha, svežega peciva |pekovski          |
|  |    |in slaščic             |mojster/pekovska      |
|  |    |                  |mojstrica,         |
|  |    |                  |slaščičarski        |
|  |    |                  |mojster/slaščičarska    |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DA15.820|Proizvodnja prepečenca in     |pekovski          |
|  |    |piškotov; proizvodnja trajnega   |mojster/pekovska      |
|  |    |peciva in slaščic         |mojstrica,         |
|  |    |                  |slaščičarski        |
|  |    |                  |mojster/slaščičarska    |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DB18.100|Proizvodnja usnjenih oblačil    |mojster/mojstrica      |
|  |    |                  |usnjenih oblačil      |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DB18.220|Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil |krojaško-šiviljski     |
|  |    |                  |mojster/krojaško-      |
|  |    |                  |šiviljska mojstrica     |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DB18.240|Proizvodnja športnih in drugih   |krojaško-šiviljski     |
|  |    |oblačil, pokrival ter dodatkov   |mojster/krojaško-      |
|  |    |                  |šiviljska mojstrica     |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DB18.300|Strojenje in dodelava krzna;    |mojster/mojstrica      |
|  |    |proizvodnja krznenih izdelkov   |za strojenje usnja     |
|  |    |                  |in krzna          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DC19.100|Strojenje in dodelava usnja    |mojster/mojstrica      |
|  |    |                  |za strojenje usnja     |
|  |    |                  |in krzna          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DC19.200|Proizvodnja potovalne galanterije, |mojster/mojstrica      |
|  |    |sedlarskih in jermenarskih     |usnjene galante       |
|  |    |izdelkov              |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DC19.300|Proizvodnja obutve         |čevljarski         |
|  |    |                  |mojster/čevljarska     |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DD20.300|Stavbno mizarstvo         |mizarski          |
|  |    |                  |mojster/mizarska      |
|  |    |                  |mojstrica, tesarski     |
|  |    |                  |mojster/tesarska      |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DD20.400|Proizvodnja lesene embalaže    |mizarski          |
|  |    |                  |mojster/mizarska      |
|  |    |                  |mojstrica,         |
|  |    |                  |sodarski          |
|  |    |                  |mojster/sodarska      |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DD20.510|Proizvodnja drugih izdelkov iz   |mizarski          |
|  |    |lesa                |mojster/mizarska      |
|  |    |                  |mojstrica,         |
|  |    |                  |mojster modelni       |
|  |    |                  |mizar/mojstrica       |
|  |    |                  |modelna mizarka       |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DI26.120|Oblikovanje in obdelava ravnega  |mojster stavbni       |
|  |    |stekla               |sterklar/mojstrica     |
|  |    |                  |stavbna steklarka      |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DI26.130|Proizvodnja votlega stekla     |mojster stavbni       |
|  |    |                  |sterklar/mojstrica     |
|  |    |                  |stavbna steklarka      |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DI26.300|Proizvodnja zidnih in talnih    |pečarski          |
|  |    |keramičnih ploščic         |mojster/pečarska      |
|  |    |                  |mojstrica, mojster     |
|  |    |                  |keramik/mojstrica      |
|  |    |                  |keramikinja         |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DI26.700|Obdelava naravnega kamna      |kamnoseški         |
|  |    |                  |mojster/kamnoseška     |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DJ27.510|Litje železa            |livarski          |
|  |    |                  |mojster/livarska      |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DJ27.520|Litje jekla            |livarski          |
|  |    |                  |mojster/livarska      |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DJ27.530|Litje lahkih kovin         |livarski          |
|  |    |                  |mojster/livarska      |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |Šifra  |Dejavnost             |Mojstrski naziv       |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DJ27.540|Litje drugih neželeznih kovin   |livarski          |
|  |    |                  |mojster/livarska      |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DJ28.110|Proizvodnja kovinskih konstrukcij |mojster/mojstrica      |
|  |    |in njihovih delov         |preoblikovanja       |
|  |    |                  |kovin            |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DJ28.210|Proizvodnja kovinskih       |mojster/mojstrica      |
|  |    |rezervoarjev, cistern,       |preoblikovanja       |
|  |    |kontejnerjev            |kovin            |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DJ28.220|Proizvodnja radiatorjev in kotlov |mojster/mojstrica      |
|  |    |za centralno ogrevanje       |preoblikovanja       |
|  |    |                  |kovin            |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DJ28.300|Proizvodnja parnih kotlov, razen  |mojster/mojstrica      |
|  |    |kotlov za centralno ogrevanje   |preoblikovanja       |
|  |    |Sem spada:             |kovin,           |
|  |    |– proizvodnja kotlov za vodno paro |mojster/mojstrica      |
|  |    |ali druge pare           |strojnih instalacij     |
|  |    |– proizvodnja pomožnih naprav   |              |
|  |    |parnih postrojev: kondenzatorjev, |              |
|  |    |grelnikov napajalne        |              |
|  |    |vode,pregrevalnikov, zbiralnikov  |              |
|  |    |in hranilnikov pare        |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DJ28.400|Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in |mojster/mojstrica      |
|  |    |valjanje kovin; prašna metalurgija |preoblikovanja       |
|  |    |                  |kovin            |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DJ28.511|Prekrivanje kovin s kovino     |mojster oblikovalec     |
|  |    |                  |kovin/mojstrica       |
|  |    |                  |oblikovalka kovin      |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DJ28.512|Druga površinska in toplotna    |mojster/mojstrica      |
|  |    |obdelava kovin           |toplotne obdelave      |
|  |    |                  |kovin, mojster       |
|  |    |                  |oblikovalec         |
|  |    |                  |kovin/mojstrica       |
|  |    |                  |oblikovalka kovin,     |
|  |    |                  |mojster/mojstrica      |
|  |    |                  |preoblikovanja       |
|  |    |                  |kovin            |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DJ28.520|Splošna mehanična dela       |mojster oblikovalec     |
|  |    |                  |kovin/mojstrica       |
|  |    |                  |oblikovalka kovin,     |
|  |    |                  |orodjarski         |
|  |    |                  |mojster/orodjarska     |
|  |    |                  |mojstrica,         |
|  |    |                  |mojster/mojstrica      |
|  |    |                  |preoblikovanja       |
|  |    |                  |kovin, kleparsko-      |
|  |    |                  |krovski           |
|  |    |                  |mojster/kleparsko-     |
|  |    |                  |krovska mojstrica      |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DJ28.610|Proizvodnja rezilnega orodja    |mojster oblikovalec     |
|  |    |                  |kovin/mojstrica       |
|  |    |                  |oblikovalka kovin      |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DJ28.621|Proizvodnja ročnega orodja     |orodjarski         |
|  |    |                  |mojster/orodjarska     |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DJ28.622|Proizvodnja orodja za stroje    |orodjarski         |
|  |    |                  |mojster/orodjarska     |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DJ28.630|Proizvodnja ključavnic, okovja   |mojster/mojstrica      |
|  |    |                  |preoblikovanja       |
|  |    |                  |kovin            |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DK29.110|Proizvodnja motorjev in turbin,  |avtomehanski        |
|  |    |razen za letala in motorna vozila |mojster/avtomehanska    |
|  |    |Sem spada:             |mojstrica,         |
|  |    |– Proizvodnja batnih motorjev z  |mojster/mojstrica      |
|  |    |notranjim zgorevanjem in delov   |strojne mehanike      |
|  |    |zanje, razen motorjev za letala,  |              |
|  |    |avtomobile in motocikle      |              |
|  |    | ladijskih pogonskih strojev in  |              |
|  |    |njihovih delov           |              |
|  |    |– montaža, popravila in      |              |
|  |    |vzdrževanje motorjev in turbin,  |              |
|  |    |razen za letala in motorna vozila, |              |
|  |    |– popravila izvenkrmnih motorjev  |              |
|  |    |za čolne              |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DK29.120|Proizvodnja črpalk in kompresorjev |mojster/mojstrica      |
|  |    |Sem spada:             |strojne mehanike      |
|  |    |– montaža, popravila in      |              |
|  |    |vzdrževanje črpalk in kompresorjev |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DK29.210|Proizvodnja peči in gorilnikov   |mojster/mojstrica      |
|  |    |Sem spada:             |splošne           |
|  |    |– proizvodnja električnih in    |elektromehanike,      |
|  |    |drugih grelnih teles, razen za   |mojster/mojstrica      |
|  |    |gospodinjstva           |strojnih instalacij     |
|  |    |– popravila industrijskih peči   |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DK29.220|Proizvodnja dvigalnih in      |mojster/mojstrica      |
|  |    |transportnih naprav        |preoblikovanja       |
|  |    |Sem spada:             |kovin,           |
|  |    |– proizvodnja strojnih naprav za  |mojster/mojstrica      |
|  |    |dviganje, prekladanje, nakladanje, |splošne           |
|  |    |razkladanje na ročni ali motorni  |elektromehanike       |
|  |    |pogon               |              |
|  |    |– montaža, popravila in      |              |
|  |    |vzdrževanje dvigalnih in      |              |
|  |    |transportnih naprav        |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DK29.230|Proizvodnja hladilnih in      |mojster/mojstrica      |
|  |    |prezračevalnih naprav, razen za  |strojnih instalacij     |
|  |    |gospodinjstva           |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DK29.310|Proizvodnja traktorjev       |avtomehanski        |
|  |    |– popravilo traktorjev       |mojster/avtomehanska    |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |Šifra  |Dejavnost             |Mojstrski naziv       |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DK29.410|Proizvodnja ročnih prenosnih    |mojster/mojstrica      |
|  |    |obdelovalnih strojev        |strojne mehanike      |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DK29.420|Proizvodnja drugih strojev za   |mojster/mojstrica      |
|  |    |obdelavo kovin           |strojne mehanike      |
|  |    |Sem spada:             |              |
|  |    |– proizvodnja stružnic, vrtalnih  |              |
|  |    |in rezkalnih strojev za obdelavo  |              |
|  |    |kovin               |              |
|  |    |– proizvodnja delov in opreme za  |              |
|  |    |stroje za obdelavo kovin      |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DK29.430|Proizvodnja drugih obdelovalnih  |mojster/mojstrica      |
|  |    |strojev              |strojne mehanike      |
|  |    |Sem spada:             |              |
|  |    |– proizvodnja strojev za      |              |
|  |    |obdelovanje lesa, plastike, kamna |              |
|  |    |ali drugih materialov, razen kovin |              |
|  |    |– proizvodnja vpenjalnih naprav za |              |
|  |    |obdelovance ter orodja in posebnih |              |
|  |    |nastavkov za obdelovalne stroje  |              |
|  |    |– proizvodnja delov in opreme za  |              |
|  |    |stroje za obdelavo lesa, kamna,  |              |
|  |    |plute ali drugih materialov razen |              |
|  |    |kovin               |              |
|  |    |– proizvodnja delov strojev za   |              |
|  |    |varjenje              |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DK29.510|Proizvodnja metalurških strojev  |mojster/mojstrica      |
|  |    |                  |splošne           |
|  |    |                  |elektromehanike       |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DK29.520|Proizvodnja rudarskih in gradbenih |mojster/mojstrica      |
|  |    |strojev              |strojne mehanike      |
|  |    |Sem spada:             |              |
|  |    |– proizvodnja mešalnikov za beton |              |
|  |    |in malto              |              |
|  |    |– proizvodnja strojev za      |              |
|  |    |odstranjevanje zemlje       |              |
|  |    |– proizvodnja žlic za buldožerje  |              |
|  |    |in nakladalnike          |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DK29.530|Proizvodnja strojev za živilsko in |mojster/mojstrica      |
|  |    |tobačno industrijo         |strojne mehanike      |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DK29.540|Proizvodnja strojev za tekstilno, |mojster/mojstrica      |
|  |    |oblačilno in usnjarsko industrijo |strojne mehanike      |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DK29.550|Proizvodnja strojev za industrijo |mojster/mojstrica      |
|  |    |papirja in kartona         |strojne mehanike      |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DK29.600|Proizvodnja orožja in streliva   |orodjarski         |
|  |    |Sem spada:             |mojster/orodjarska     |
|  |    |– popravila in vzdrževanje orožja |mojstrica          |
|  |    |                  |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DK29.720|Proizvodnja neelektričnih     |pečarski          |
|  |    |gospodinjskih strojev in naprav  |mojster/pečarska      |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DL31.100|Proizvodnja elektromotorjev,    |mojster splošne       |
|  |    |generatorjev in transformatorjev  |elektromehanike       |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DL31.200|Proizvodnja naprav za distribucijo |mojster/mojstrica      |
|  |    |in krmiljenje elektrike      |splošne           |
|  |    |                  |elektromehanike       |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DL31.500|Proizvodnja opreme za razsvetljavo |mojster/mojstrica      |
|  |    |in električnih svetilk       |splošne           |
|  |    |Sem spada:             |elektromehanike       |
|  |    |– proizvodnja električnih svetilk, |              |
|  |    |kot so:              |              |
|  |    |svetlobni znaki in napisi...    |              |
|  |    |– vzdrževanje svetlobnih znakov in |              |
|  |    |napisov              |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DL31.610|Proizvodnja električne opreme za  |mojster/mojstrica      |
|  |    |stroje in vozila          |splošne           |
|  |    |                  |elektromehanike       |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DL31.620|Proizvodnja druge električne    |mojster/mojstrica      |
|  |    |opreme               |splošne           |
|  |    |– proizvodnja različnih      |elektromehanike       |
|  |    |električnih zvočnih ali vizualnih |              |
|  |    |naprav za signalizacijo, kot so  |              |
|  |    |zvonci, sirene, signalne plošče,  |              |
|  |    |protivlomne in protipožarne    |              |
|  |    |naprave…              |              |
|  |    |– proizvodnja elektromagnetov,   |              |
|  |    |tudi elektromagnetnih in      |              |
|  |    |trajnomagnetnih zapor, pritrdil,  |              |
|  |    |zavor, sklopk, vpenjal ali     |              |
|  |    |dvigalnih glav           |              |
|  |    |– proizvodnja električnih     |              |
|  |    |izolatorjev in izolirnih fitingov, |              |
|  |    |razen delov iz stekla ali keramike |              |
|  |    |– proizvodnja ogljikovih ali    |              |
|  |    |grafitnih elektrod         |              |
|  |    |– proizvodnja           |              |
|  |    |elektroinstalacijskih cevi in   |              |
|  |    |spojk z notranjo izolacijo     |              |
|  |    |– proizvodnja različnih      |              |
|  |    |elektročnih strojev in naprav, kot |              |
|  |    |so pospeševalniki delce, segnalni |              |
|  |    |generatorji, detektorji min …   |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DL32.200|Proizvodnja radijskih in      |mojster/mojstrica      |
|  |    |televizijskih oddajnikov,     |telekomunikacij       |
|  |    |telefonskih in telegrafskih naprav |              |
|  |    |Sem spada:             |              |
|  |    |– oprema za podatkovno       |              |
|  |    |komunikacijo, kot so        |              |
|  |    |usmerjevalniki, premostitve in   |              |
|  |    |prehodi              |              |
|  |    |– montaža telekomunikacijskih   |              |
|  |    |sistemov              |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |Šifra  |Dejavnost             |Mojstrski naziv       |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DL32.300|Proizvodnja radijskih in      |mojster           |
|  |    |televizijskih sprejemnikov, naprav |elektronik/mojstrica    |
|  |    |in opreme za snemanje in      |elektroničarka       |
|  |    |predvajanje zvoka in slike     |              |
|  |    |Sem spada:             |              |
|  |    |– popravila in vzdrževanje     |              |
|  |    |profesionalnih avdio- in      |              |
|  |    |videonaprav            |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DL33.200|Proizvodnja merilnih, kontrolnih, |mojster           |
|  |    |preizkuševalnih, navigacijskih in |elektronik/mojstrica    |
|  |    |drugih instrumentov in naprav,   |elektroničarka,       |
|  |    |razen opreme za industrijsko    |mojster/mojstrica      |
|  |    |procesno krmiljenje        |biromehanike        |
|  |    |                  |              |
|  |    |                  |              |
|  |    |                  |              |
|  |    |                  |              |
|  |    |                  |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DL33.400|Proizvodnja optičnih instrumentov |mojster očesni       |
|  |    |in fotografske opreme       |optik/ mojstrica      |
|  |    |                  |očesna optičarka,      |
|  |    |                  |mojster/mojstrica      |
|  |    |                  |biromehanike        |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DL33.500|Proizvodnja ur           |urarski           |
|  |    |                  |mojster/urarska       |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DN36.110|Proizvodnja sedežnega pohištva   |mizarski          |
|  |    |                  |mojster/mizarska      |
|  |    |                  |mojstrica, mojster     |
|  |    |                  |tapetnik in         |
|  |    |                  |dekorater/mojstrica     |
|  |    |                  |tapetnica          |
|  |    |                  |in dekoraterka       |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DN36.130|Proizvodnja kuhinjskega pohištva, |mizarski          |
|  |    |razen sedežnega          |mojster/mizarska      |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DN36.140|Proizvodnja drugega pohištva    |mizarski          |
|  |    |                  |mojster/mizarska      |
|  |    |                  |mojstrica mizarski     |
|  |    |                  |mojster/mizarska      |
|  |    |                  |mojstrica, mojster     |
|  |    |                  |tapetnik in         |
|  |    |                  |dekorater/mojstrica     |
|  |    |                  |tapetnica          |
|  |    |                  |in dekoraterka       |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |DN36.220|Proizvodnja nakita in podobnih   |zlatarski          |
|  |    |izdelkov              |mojster/zlatarska      |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |F45.210 |Splošna gradbena dela       |zidarski          |
|  |    |                  |mojster/zidarska      |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |F45.220 |Postavljanje ostrešij in krovska  |tesarski          |
|  |    |dela                |mojster/tesarska      |
|  |    |                  |mojstrica,         |
|  |    |                  |kleparsko-krovski      |
|  |    |                  |mojster/kleparsko-     |
|  |    |                  |krovska mojstrica      |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |F45.230 |Gradnja cest, železniških prog,  |zidarski          |
|  |    |letališč in športnih objektov   |mojster/zidarska      |
|  |    |Sem spada:             |mojstrica          |
|  |    |– gradnja cest in drugih prometnih |              |
|  |    |površin za cestni promet      |              |
|  |    |– gradnja stadionov, aren,     |              |
|  |    |plavalnih bazenov, teniških    |              |
|  |    |igrišč, terenov za golf razen   |              |
|  |    |pripadajočih stavb         |              |
|  |    |– popravila in vzdrževanje     |              |
|  |    |železniških prog, letališč,    |              |
|  |    |pristanišč             |              |
|  |    |– urejanje in vzdrževanje javnih  |              |
|  |    |cest in poti ter površin za pešce |              |
|  |    |– barvanje in označevanje cestišč, |              |
|  |    |parkirišč ipd. elementov na    |              |
|  |    |gradbišču             |              |
|  |    |– asfaltiranje in druga površinska |              |
|  |    |obdelava funkcionalnih površin,  |              |
|  |    |dvorišč              |              |
|  |    |– postavljanje prometnih znakov,  |              |
|  |    |cestnih ograj, grbin        |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |F45.240 |Gradnja vodnih objektov      |zidarski          |
|  |    |Sem spada:             |mojster/zidarska      |
|  |    |– gradbena dela na manj zahtevnih |mojstrica          |
|  |    |vodnih objektih (propusti,     |              |
|  |    |drenaže, urejanje vodotokov...)  |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |Šifra  |Dejavnost             |Mojstrski naziv       |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |F45.250 |Druga gradbena dela, tudi dela   |zidarski          |
|  |    |specialnih strok          |mojster/zidarska      |
|  |    |                  |mojstrica,         |
|  |    |                  |železokrivski        |
|  |    |                  |mojster/železokrivska    |
|  |    |                  |mojstrica, pečarski     |
|  |    |                  |mojster/pečarska      |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |F45.310 |Električne inštalacije       |elektroinstalaterski    |
|  |    |                  |mojster/elektroinstalaterska|
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |F45.330 |Vodovodne, plinske in sanitarne  |mojster/mojstrica      |
|  |    |inštalacije            |strojnih instalacij     |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |F45.340 |Druge inštalacije pri gradnjah   |elektroinstalaterski    |
|  |    |                  |mojster/elektroinstalaterska|
|  |    |                  |mojstrica,         |
|  |    |                  |mojster/mojstrica      |
|  |    |                  |telekomunikacij       |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |F45.410 |Fasaderska in štukaterska dela   |mizarski          |
|  |    |                  |mojster/mizarska      |
|  |    |                  |mojstrica,         |
|  |    |                  |slikopleskarski       |
|  |    |                  |mojster/slikopleskarska   |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |F45.430 |Oblaganje tal in sten       |mojster           |
|  |    |Sem spada:             |keramik/mojstrica      |
|  |    |– polaganje, nameščanje ali    |keramikinja         |
|  |    |oblaganje tal, sten in stropov v  |slikopleskarski       |
|  |    |stavbah in drugih gradbenih    |mojster/slikopleskarska   |
|  |    |objektih:             |mojstrica          |
|  |    |– s keramičnimi ploščicami     |              |
|  |    |– s tapetami            |              |
|  |    |– oblaganje peči s keramičnimi   |              |
|  |    |pečnicami             |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |F45.442 |Pleskarska dela          |črkoslikarski        |
|  |    |                  |mojster/črkoslikarska    |
|  |    |                  |mojstrica,         |
|  |    |                  |slikopleskarski       |
|  |    |                  |mojster/slikopleskarska   |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |G50.200 |Vzdrževanje in popravila motornih |avtokleparski        |
|  |    |vozil               |mojster/avtokleparska    |
|  |    |                  |mojstrica,         |
|  |    |                  |avtomehanski        |
|  |    |                  |mojster/avtomehanska    |
|  |    |                  |mojstrica, mojster     |
|  |    |                  |avtoelektrikar/mojstrica  |
|  |    |                  |avtoelektrikarka,      |
|  |    |                  |avtoličarski        |
|  |    |                  |mojster/avtoličarska    |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |G50.404 |Vzdrževanje in popravila motornih |avtomehanski        |
|  |    |koles               |mojster/avtomehanska    |
|  |    |                  |mojstrica mojster      |
|  |    |                  |avtoelektrikar/mojstrica  |
|  |    |                  |avtoelektrikarka      |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |G52.482 |Dejavnost cvetličarn        |cvetličarski        |
|  |    |                  |mojster/cvetličarska    |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |G52.488 |Trgovina na drobno v drugih    |mojster očesni       |
|  |    |specializiranih prodajalnah, d. n. |optik/ mojstrica      |
|  |    |Sem spada:             |očesna optičarka      |
|  |    |– montaža, pripasovanje in     |              |
|  |    |popravila očal (dejavnost optikov) |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |G52.720 |Popravilo električnih       |mojster           |
|  |    |gospodinjskih naprav        |elektronik/mojstrica    |
|  |    |                  |elektroničarka,       |
|  |    |                  |mojster/mojstrica      |
|  |    |                  |splošne           |
|  |    |                  |elektromehanike       |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |G52.730 |Popravilo ur, nakita        |urarski           |
|  |    |                  |mojster/urarska       |
|  |    |                  |mojstrica,         |
|  |    |                  |zlatarski          |
|  |    |                  |mojster/zlatarska      |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |K72.500 |Vzdrževanje in popravila      |mojster/mojstrica      |
|  |    |pisarniških in računskih strojev  |biromehanike        |
|  |    |ter računalniških naprav      |              |
|  |    |                  |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |Šifra  |Dejavnost             |Mojstrski naziv       |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |K74.300 |Tehnično preizkušanje in      |dimnikarski         |
|  |    |analiziranje            |mojster/dimnikarska     |
|  |    |Sem spada:             |mojstrica          |
|  |    |– merjenje v zvezi s čistočo vode |              |
|  |    |ali zraka, merjenje        |              |
|  |    |radioaktivnosti ipd.; analiza   |              |
|  |    |možnih polutantov, kot npr. dima, |              |
|  |    |odpadnih vod            |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |K74.700 |Čiščenje objektov in opreme    |dimnikarski         |
|  |    |Sem spada:             |mojster/dimnikarska     |
|  |    |– čiščenje dimnikov in kurišč,   |mojstrica          |
|  |    |štedilnikov, kaminov, ognjišč,   |              |
|  |    |bojlerjev, ventilacijskih cevi in |              |
|  |    |odsesalnikov            |              |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |K74.810 |Fotografska dejavnost       |fotografski         |
|  |    |                  |mojster/fotografska     |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |O93.010 |Dejavnost pralnic in kemičnih   |mojster/mojstrica      |
|  |    |čistilnic             |vzdrževanja         |
|  |    |                  |tekstilij          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |O93.021 |Frizerska dejavnost        |frizerski          |
|  |    |                  |mojster/frizerska      |
|  |    |                  |mojstrica          |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |O93.022 |Kozmetična dejavnost        |mojster/mojstrica      |
|  |    |                  |kozmetične nege       |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
|  |O93.023 |Pedikerska dejavnost        |mojster/mojstrica      |
|  |    |                  |kozmetične nege       |
+---+--------+-----------------------------------+----------------------------+
4. člen
Obrti podobne dejavnosti so:
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |Šifra  |Dejavnost                   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |     |                        |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |A01.412 |Druge storitve za rastlinsko pridelavo     |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |A02.020 |Gozdarske storitve               |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– storitve pri izkoriščanju gozdov: transport |       |
|  |     |lesa v gozdu, nakladanje, manipulacija z lesom |       |
|  |     |– gradnja vlak                 |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |CA10.300 |Pridobivanje šote               |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |CB14.110 |Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |CB14.130 |Pridobivanje skrilavcev            |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |CB14.210 |Pridobivanje gramoza in peska         |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |CB14.220 |Pridobivanje gline in kaolina         |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DA15.120 |Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa|       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– pridobivanje perja in puha          |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DA15.200 |Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja  |       |
|  |     |ribjih izdelkov                |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DA15.310 |Predelava in konzerviranje krompirja      |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DA15.320 |Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov    |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DA15.330 |Druga predelava in konzerviranje sadja in   |       |
|  |     |zelenjave                   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DA15.420 |Proizvodnja rafiniranega olja in maščob    |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DA15.510 |Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih  |       |
|  |     |izdelkov                    |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DA15.520 |Proizvodnja sladoleda             |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DA15.610 |Mlinarstvo                   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DA15.720 |Proizvodnja hrane za hišne živali       |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DA15.820 |Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja|       |
|  |     |trajnega peciva in slaščic           |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– proizvodnja skorij za pite in zavitke    |       |
|  |     |– proizvodnja oblatov in kornetov       |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DA15.840 |Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih   |       |
|  |     |izdelkov                    |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DA15.860 |Predelava čaja in kave             |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DA15.870 |Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih |       |
|  |     |dodatkov                    |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DA15.890 |Proizvodnja drugih živil, d. n.        |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– proizvodnja izdelkov iz medu         |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |Šifra  |Dejavnost                   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DA15.910 |Proizvodnja žganih pijač            |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DA15.930 |Proizvodnja vina iz grozdja          |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DA15.960 |Proizvodnja piva                |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DA15.980 |Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih  |       |
|  |     |pijač                     |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DB17.100 |Priprava in predenje tekstilnih vlaken     |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DB17.200 |Tkanje tekstilij                |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DB17.300 |Plemenitenje tekstilij             |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DB17.400 |Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DB17.510 |Proizvodnja preprog in talnih oblog      |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DB17.520 |Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež        |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DB17.530 |Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz |       |
|  |     |njih, razen oblačil              |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DB17.540 |Proizvodnja drugih tekstilij, d. n.      |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DB17.710 |Proizvodnja nogavic              |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DB17.720 |Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DB18.210 |Proizvodnja delovnih oblačil          |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DB18.230 |Proizvodnja spodnjega perila          |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DB18.240 |Proizvodnja športnih in drugih oblačil,    |       |
|  |     |pokrival ter dodatkov             |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– proizvodnja garnitur za dojenčke, športnih  |       |
|  |     |kombinezonov, trenirk, smučarskih oblek,    |       |
|  |     |kopalk,...                   |       |
|  |     |– proizvodnja drugih oblačilnih dodatkov:   |       |
|  |     |rokavic, pasov, šalov, pentelj, kravat, mrežic |       |
|  |     |za lase ipd.                  |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DC19.200 |Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih |       |
|  |     |in jermenarskih izdelkov            |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– proizvodnja nekovinskih jermenčkov za ročne |       |
|  |     |ure                      |       |
|  |     |– proizvodnja različnih predmetov iz usnja ali |       |
|  |     |umetnih materialov: pogonskih jermenov, tesnil |       |
|  |     |ipd.                      |       |
|  |     |– proizvodnja sedlarskih izdelkov       |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DC19.300 |Proizvodnja obutve               |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– proizvodnja gamaš in podobnih predmetov   |       |
|  |     |– proizvodnja delov za obutev, gornjikov,   |       |
|  |     |notranjikov, podplatov, pet, opetnikov,...   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DD20.100 |Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje  |-       |
|  |     |lesa                      |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– žaganje lesa, skobljanje lesa        |       |
|  |     |– proizvodnja profiliranega lesa        |       |
|  |     |– proizvodnja deščic in frizov za talne obloge |       |
|  |     |(parket, ladijski pod)             |       |
|  |     |– žaganje drv za kurjavo            |       |
|  |     |– proizvodnja lesenih briketov         |       |
|  |     |– sušenje lesa                 |       |
|  |     |– površinska zaščita lesa           |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DD20.400 |Proizvodnja lesene embalaže          |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– proizvodnja lesenih obojev, zabojev in    |       |
|  |     |podobne embalaže                |       |
|  |     |– proizvodnja lesenih palet in nakladalnih desk|       |
|  |     |– proizvodnja lesenih kolutov         |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DD20.510 |Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa      |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– proizvodnja struženih lesenih izdelkov    |       |
|  |     |(lesenih ročajev in ohišij za orodje, metle,  |       |
|  |     |krtače, tulcev, pokrovov, kolesc ipd.)     |       |
|  |     |– proizvodnja rezkanih lesenih izdelkov (kopit,|       |
|  |     |stojal, obešalnikov,...)            |       |
|  |     |– proizvodnja lesenih izdelkov za gospodinjstvo|       |
|  |     |(suha roba)                  |       |
|  |     |– proizvodnja lesenih okrasnih ter uporabnih  |       |
|  |     |predmetov (kipcev, okraskov, škatlic za nakit, |       |
|  |     |pribor in podobnih predmetov)         |       |
|  |     |– sestavljanje in vdelovanje lesenih in drugih |       |
|  |     |okraskov v les, izdelovanje intarzij in    |       |
|  |     |inkrustacij                  |       |
|  |     |– rezbarstvo in pozlaterstvo          |       |
|  |     |– proizvodnja okvirjev in uokvirjanje slik   |       |
|  |     |– proizvodnja krst ipd.            |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DD20.520 |Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |Šifra  |Dejavnost                   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DE    |Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter |       |
|  |21.210  |papirne in kartonske embalaže         |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– proizvodnja embalaže iz valovitega kartona  |       |
|  |     |– proizvodnja embalaže iz papirja in kartona  |       |
|  |     |– proizvodnja kartonskih zloženk        |       |
|  |     |– proizvodnja papirnih vreč in vrečk      |       |
|  |     |– proizvodnja druge embalaže iz kompaktnega  |       |
|  |     |kartona                    |       |
|  |     |– proizvodnja registratorjev, map in tovrstnih |       |
|  |     |izdelkov                    |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DE21.220 |Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in    |       |
|  |     |toaletnih potrebščin iz papirja        |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DE21.230 |Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DE21.250 |Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in   |       |
|  |     |kartona                    |       |
|  |     |                        |       |
|  |     |                        |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DE22.220 |Drugo tiskarstvo                |-       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– tiskanje drugega gradiva (katalogov,     |       |
|  |     |reklamnih prospektov, vstopnic, poštnih znamk, |       |
|  |     |kolekov, čekov, bankovcev,vrednostnih papirjev,|       |
|  |     |albumov, dnevnikov, koledarjev, poslovnih   |       |
|  |     |obrazcev,vizitk ipd.) z različnimi tiskarskimi |       |
|  |     |tehnikami:knjigotiskom, offsetnim tiskom,   |       |
|  |     |visokim tiskom, sitotiskom ali drugimi     |       |
|  |     |tehnikami, na kopirnih strojih raznih vrst ali |       |
|  |     |z računalniškimi tiskalniki          |       |
|  |     |– tiskanje na les, keramične, kovinske,    |       |
|  |     |steklene, plastične izdelke, npr. vrečke…   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DE22.230 |Knjigoveštvo                  |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DE22.240 |Priprava za tisk                |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DE22.250 |Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom    |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– proizvodnja predstavitvenih medijev, npr.  |       |
|  |     |prosojnic in drugih digitalnih oblik      |       |
|  |     |predstavitve                  |       |
|  |     |– oblikovanje tiskanih izdelkov kot so šablone,|       |
|  |     |skice ipd.                   |       |
|  |     |druge grafične dejavnosti, kot je vtiskovanje |       |
|  |     |brailove pisave ali reliefnega tiska,     |       |
|  |     |luknjanje, perfororanje, lepljenje, obrezovanje|       |
|  |     |krašenje ipd.                 |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DG24.140 |Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij|       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– proizvodnja oglja              |       |
|  |     |– proizvodnja sirila              |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DG24.420 |Proizvodnja farmacevtskih preparatov      |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– predelovanje zelišč in drugih snovi v    |       |
|  |     |farmacevtske namene              |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DG24.630 |Proizvodnja eteričnih olj           |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DH25.120 |Obnavljanje in protektiranje gum za vozila   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DH25.130 |Proizvodnja drugih izdelkov iz gume      |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DH25.210 |Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz |       |
|  |     |plastičnih mas                 |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DH25.220 |Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas     |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DH25.230 |Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za   |       |
|  |     |gradbeništvo                  |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DH25.240 |Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DI26.150 |Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla |       |
|  |     |ter tehničnih steklenih izdelkov        |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DI26.210 |Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike  |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DI26.250 |Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov     |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DI26.400 |Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih    |       |
|  |     |keramičnih materialov za gradbeništvo     |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DI26.520 |Proizvodnja apna                |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DI26.610 |Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DI26.620 |Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DI26.650 |Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DI26.660 |Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,|       |
|  |     |mavca                     |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DI26.810 |Proizvodnja brusilnih sredstev         |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |Šifra  |Dejavnost                   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DI26.820 |Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih   |       |
|  |     |izdelkov                    |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– proizvodnja nekovinskih mineralnih prej in  |       |
|  |     |tkanin, oblačil, pokrival, obutve, vrvi,    |       |
|  |     |trakov…                    |       |
|  |     |– proizvodnja izdelkov iz različnih mineralnih |       |
|  |     |snovi, obdelane sljude in izdelkov iz nje, šote|       |
|  |     |ali grafita (razen elektrotehničnih izdelkov iz|       |
|  |     |grafita)…                   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |     |                        |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DJ28.400 |Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje  |       |
|  |     |kovin; prašna metalurgija           |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– izdelovanje okrasnih predmetov iz kovin   |       |
|  |     |(umetno kovaštvo)               |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DJ28.520 |Splošna mehanična dela             |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– razrez pločevine, enostavno preoblikovanje  |       |
|  |     |pločevine                   |       |
|  |     |– splošno mehanično vzdrževanje in popravila  |       |
|  |     |strojev in naprav               |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DJ28.710 |Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih |       |
|  |     |posod                     |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DJ28.720 |Proizvodnja lahke kovinske embalaže      |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DJ28.730 |Proizvodnja izdelkov iz žice          |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DJ28.740 |Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, |       |
|  |     |vzmeti                     |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DJ28.750 |Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.  |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DK29.130 |Proizvodnja pip in ventilov          |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– popravila in vzdrževanje pip in ventilov   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DK29.240 |Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo   |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– proizvodnja tehtnic (razen preciznih     |       |
|  |     |laboratorijskih)                |       |
|  |     |– proizvodnja naprav za filtriranje ali    |       |
|  |     |čiščenje tekočin in plinov           |       |
|  |     |– proizvodnja naprav za brizganje in      |       |
|  |     |razprševanje tekočin in prahu: pištol, gasilnih|       |
|  |     |naprav, naprav za peskanje, naprav za čiščenje |       |
|  |     |s paro...                   |       |
|  |     |– proizvodnja naprav za pakiranje, embaliranje:|       |
|  |     |strojev za zapakiranje, polnjenje, pečatenje, |       |
|  |     |etiketiranje, zavijanje            |       |
|  |     |– proizvodnja strojev za čiščenje in sušenje  |       |
|  |     |steklenic in strojev za gaziranje pijač    |       |
|  |     |– proizvodnja valjčnih stiskalnic, valjev zanje|       |
|  |     |in druge opreme za valjanje          |       |
|  |     |– proizvodnja centrifug            |       |
|  |     |– proizvodnja tesnilk, mašilk in podobnih   |       |
|  |     |vmesnih elementov, izdelanih iz kosov ali   |       |
|  |     |plasti istega materiala            |       |
|  |     |– proizvodnja prodajnih avtomatov       |       |
|  |     |– popravilo tehtnic              |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DK29.320 |Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih  |       |
|  |     |strojev                    |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– popravila in montaža strojev za poljedelstvo |       |
|  |     |in živinorejo                 |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DK29.420 |Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin  |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– montaža, popravila in vzdrževanje strojev za |       |
|  |     |obdelavo kovin                 |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DK29.430 |Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev    |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– montaža, popravila in vzdrževanje drugih   |       |
|  |     |obdelovalnih strojev, razen za obdelavo kovin |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DK29.510 |Proizvodnja metalurških strojev        |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– montaža, popravila in vzdrževanje metalurških|       |
|  |     |strojev                    |       |
|  |     |montaža, popravila in vzdrževanje strojev in  |       |
|  |     |opreme za delo z vročimi kovinami       |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DK29.520 |Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev   |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– montaža, popravila in vzdrževanje rudarskih |       |
|  |     |in gradbenih strojev              |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DK29.530 |Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno   |       |
|  |     |industrijo                   |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– montaža, popravila in vzdrževanje strojev za |       |
|  |     |živilsko in tobačno industrijo         |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DK29.540 |Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in |       |
|  |     |usnjarsko industrijo              |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– montaža, popravila in vzdrževanje strojev za |       |
|  |     |tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo  |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |Šifra  |Dejavnost                   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DK29.560 |Proizvodnja strojev za druge posebne namene  |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– proizvodnja kalupov za kakršenkoli material; |       |
|  |     |modelov; form                 |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DL31.300 |Proizvodnja izoliranih električnih kablov in  |       |
|  |     |žic                      |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– proizvodnja izoliranih žic, kablov, trakov in|       |
|  |     |drugih izoliranih vodnikov, opremljenih s   |       |
|  |     |konektorji ali brez njih            |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DL31.400 |Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in |       |
|  |     |baterij                    |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– proizvodnja električnih akumulatorjev in   |       |
|  |     |delov zanje                  |       |
|  |     |– popravila in polnjenje akumulatorjev     |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DL31.500 | Proizvodnja opreme za razsvetljavo in     |       |
|  |     |električnih svetilk              |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– proizvodnja električnih svetilk, kot so:   |       |
|  |     | lestenci, namizne, pisarniške in stoječe   |       |
|  |     | svetilke, svetilke za nočno omarico, tudi   |       |
|  |     | neelektrične,                 |       |
|  |     | prenosne električne svetilke,         |       |
|  |     | naprave za razsvetljavo na prostem in za   |       |
|  |     | cestno razsvetljavo,             |       |
|  |     | kompleti okrasnih lučk za božična drevesa   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DL32.100 |Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in|       |
|  |     |drugih elektronskih komponent         |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DM34.300 |Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna |       |
|  |     |vozila in njihove motorje           |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DM35.120 |Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo |       |
|  |     |in šport                    |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– proizvodnja napihljivih čolnov in splavov  |       |
|  |     |– proizvodnja drugih čolnov za razvedrilo in  |       |
|  |     |šport                     |       |
|  |     |– vzdrževanje, popravila in predelava čolnov za|       |
|  |     |razvedrilo                   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DM35.430 |Proizvodnja vozil za invalide         |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DM35.500 |Proizvodnja drugih vozil            |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DN36.150 |Proizvodnja žimnic               |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DN36.300 |Proizvodnja glasbil              |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DN36.400 |Proizvodnja športnih izdelkov         |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DN36.500 |Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DN36.610 |Proizvodnja bižuterije             |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DN36.630 |Proizvodnja drugih izdelkov          |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DN37.100 |Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov    |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |DN37.200 |Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |     |                        |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |F45.110 |Rušenje objektov in zemeljska dela       |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– zemeljska dela: površinski odkop gradbišča, |       |
|  |     |izkop, odkop in razstreljevanje skal      |       |
|  |     |(minerstvo), kopanje jarkov, nasipavanje,   |       |
|  |     |planiranje                   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |F45.210 |Splošna gradbena dela             |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– montaža in postavljanje vnaprej izdelanih  |       |
|  |     |gradbenih elementov na gradbišču        |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |F45.230 |Gradnja cest, železniških prog, letališč in  |       |
|  |     |športnih objektov               |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– urejanje in vzdrževanje javnih cest in poti |       |
|  |     |ter površin za pešce              |       |
|  |     |– barvanje in označevanje cestišč, parkirišč  |       |
|  |     |ipd.                      |       |
|  |     |– asfaltiranje in druga površinska obdelava  |       |
|  |     |funkcionalnih površin, dvorišč         |       |
|  |     |– postavljanje prometnih znakov, cestnih ograj,|       |
|  |     |grbin                     |       |
|  |     |                        |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |F45.250 |Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok|       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– specializirana gradbena dela, ki zahtevajo  |       |
|  |     |posebne veščine ali opremo           |       |
|  |     |vrtanje in kopanje jaškov, gradnja vodnjakov  |       |
|  |     |postavljanje jeklenih elementov, ki jih    |       |
|  |     |izvajalec ni sam izdelal            |       |
|  |     |tlakovanje                   |       |
|  |     |polaganje kamnitih, betonskih in opečnih    |       |
|  |     |izdelkov                    |       |
|  |     |postavljanje in razstavljanje delovnih odrov in|       |
|  |     |ploščadi                    |       |
|  |     |                        |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |F45.320 |Izolacijska dela                |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |Šifra  |Dejavnost                   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |F45.340 |Druge inštalacije pri gradnjah         |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– inštalacija drugje neomenjenih napeljav in  |       |
|  |     |opreme v stavbah in drugih gradbenih objektih |       |
|  |     |– montaža rolet                |       |
|  |     |– montaža ograj                |       |
|  |     |– splošno vzdrževanje in popravila vodovodnih |       |
|  |     |in električnih napeljav v stavbah       |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |F45.420 |Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |F45.430 |Oblaganje tal in sten             |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– z betonskimi in kamnitimi ploščicami     |       |
|  |     |– s parketom in drugimi lesenimi oblogami   |       |
|  |     |– s talnimi oblogami iz tekstila, linoleja,  |       |
|  |     |gume in plastičnih mas             |       |
|  |     |– z oblogami iz naravnega kamna, marmorjam,  |       |
|  |     |granita, skrilavcev              |       |
|  |     |– z oblogami za tla ali stene iz teraca    |       |
|  |     |– struženje in lakiranje parketa        |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |F45.441 |Steklarska dela                |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |F45.450 |Druga zaključna gradbena dela         |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |F45.500 |Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje|       |
|  |     |v najem, skupaj z upravljalci strojev     |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |G50.200 |Vzdrževanje in popravila motornih vozil    |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– vzdrževanje in popravila motornih vozili   |       |
|  |     | pranje, poliranje               |       |
|  |     | popravilo vetrobranskih stekel in oken    |       |
|  |     |– popravilo, montaža in zamenjava zračnic in  |       |
|  |     |plaščev pri kolesih ter uravnovešanje     |       |
|  |     |– protikorozijska zaščita           |       |
|  |     |– vleka                    |       |
|  |     |– naknadno vgrajevanje delov in dodatne opreme |       |
|  |     |– pomoč na cestah               |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |G52.710 |Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov  |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |G52.740 |Druga popravila izdelkov široke porabe     |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |H55.301 |Dejavnost restavracij in gostiln        |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |H55.302 |Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih    |       |
|  |     |restavracij                  |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |H55.303 |Dejavnost slaščičarn, kavarn          |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |H55.304 |Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih|       |
|  |     |obratov                    |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |I60.211 |Mestni in primestni potniški promet na rednih |       |
|  |     |linijah                    |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |I60.212 |Medkrajevni potniški cestni promet na rednih  |       |
|  |     |linijah                    |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |I60.220 |Dejavnost taksistov              |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |I60.230 |Drug kopenski potniški promet         |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |I60.240 |Cestni tovorni promet             |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |K71.401 |Izposojanje športne opreme           |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |K74.700 |Čiščenje objektov in opreme          |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– notranje čiščenje stavb vseh vrst, tudi   |       |
|  |     |čiščenje pisarn, tovarn, trgovin, uradov in  |       |
|  |     |drugih poslovnih zgradb ter stanovanjskih   |       |
|  |     |blokov                     |       |
|  |     |– čiščenje oken                |       |
|  |     |– čiščenje vlakov, avtobusov, letal,...    |       |
|  |     |– čiščenje strojev               |       |
|  |     |– čiščenje notranjosti tankerjev in      |       |
|  |     |rezervoarjev                  |       |
|  |     |– čiščenje steklenic in posod ipd.       |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |K74.820 |Pakiranje                   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |K74.852 |Fotokopiranje in drugo razmnoževanje      |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |K74.872 |Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo    |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– modno kreiranje tkanin, oblačil za konfekcijo|       |
|  |     |in trikotažo, čevljev, oblikovanje nakita,   |       |
|  |     |pohištva, notranje opreme in drugih izdelkov  |       |
|  |     |široke porabe                 |       |
|  |     |– notranja dekoracija in aranžerstvo      |       |
|  |     |(aranžiranje izložb in prostorov)       |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |Šifra  |Dejavnost                   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |O90.010 |Ravnanje z odplakami              |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– praznjenje in čiščenje septičnih jam in   |       |
|  |     |rezervoarjev, vzdrževanje kemičnih stranišč  |       |
|  |     |– vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov   |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |O90.021 |Zbiranje in odvoz odpadkov           |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |O90.032 |Druge dejavnosti javne higiene         |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |O92.310 |Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje     |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– ročno unikatno poslikovanje porcelana,    |       |
|  |     |stekla, keramike                |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |O93.010 |Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic    |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– pranje, likanje ipd. vseh vrst tekstilij ter |       |
|  |     |drugega tekstila, ki se opravlja z mehanično  |       |
|  |     |opremo, ročno ali v samopostrežnih pralnicah, |       |
|  |     |za gospodinjstva ali poslovne stranke     |       |
|  |     |– zbiranje in dostava perila oziroma oblačil za|       |
|  |     |kemično čiščenje, pranje in likanje      |       |
|  |     |– krpanje in manjša popravila oblek ali drugih |       |
|  |     |tekstilnih predmetov (npr. preprog), če so   |       |
|  |     |opravljena skupaj s čiščenjem         |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |O93.030 |Pogrebna dejavnost               |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |O93.040 |Druge dejavnosti za nego telesa        |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
|  |O93.050 |Druge osebne storitve             |       |
|  |     |Sem spada:                   |       |
|  |     |– dejavnost čistilcev obutve, vratarjev,    |       |
|  |     |postreščkov,...                |       |
|  |     |– obratovanje samopostrežnih avtomatov za   |       |
|  |     |osebne storitve, kot so samopostrežne tehtnice,|       |
|  |     |fotografski aparati na žetone ali kovance,   |       |
|  |     |naprave za merjenje pritiska ipd.       |       |
|  |     |– izvajanje preprostih fizičnih del      |       |
|  |     |– šoferske storitve s tujim avtomobilom    |       |
|  |     |– druge osebne storitve            |       |
+----+---------+-----------------------------------------------+--------------+
5. člen
Storitvene dejavnosti, pri katerih se lahko osebam, katerim se opravi storitev, zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve dejavnosti, opravi prodaja na drobno določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju teh storitev, so:
+----------+------------------------------------------------------------------+
|Šifra   |Dejavnost                             |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DH 25.120 |Obnavljanje in protektiranje gum za vozila            |
|     |                                 |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DK29.310 |Proizvodnja traktorjev                      |
|     |– popravilo traktorjev                      |
|     |                                 |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DL33.400 |Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme      |
|     |                                 |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|G50.200  |Vzdrževanje in popravila motornih vozil              |
|     |                                 |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|G52.482  |Dejavnost cvetličarn                       |
|     |                                 |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|G52.488  |Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.  |
|     |                                 |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|G52.710  |Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov           |
|     |                                 |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|G52.720  |Popravilo električnih gospodinjskih aparatov           |
|     |                                 |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|G52.730  |Popravilo ur, nakita                       |
|     |                                 |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|G52.740  |Druga popravila izdelkov široke porabe              |
|     |                                 |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|K72.500  |Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter   |
|     |računalniških naprav                       |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|K74.810  |Fotografska dejavnost                       |
|     |                                 |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|O93.021  |Frizerska dejavnost                        |
|     |                                 |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|Šifra   |Dejavnost                             |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|O93.022  |Kozmetična dejavnost                       |
|     |                                 |
+----------+------------------------------------------------------------------+
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 108/00 in 16/01).
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 056-04/2004-1
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2004-2111-0014
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost