Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4198. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta kulturni center v Novi Gorici, stran 11392.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave glasila Oko, št. 6/02 in 25/02) je župan Mestne občine Nova Gorica dne 29. 7. 2004 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta kulturni center v Novi Gorici
1. člen
Javno se razgrne predlog lokacijskega načrta (sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta) Kulturni center v Novi Gorici.
Razgrnitev obsega:
– sklep o javni razgrnitvi;
– predlog odloka o lokacijskem načrtu (spremembi in dopolnitvi ureditvenega načrta) Kulturni center v Novi Gorici;
– predlog lokacijskega načrta (spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta) za Kulturni center v Novi Gorici s prilogami:
– povzetek za javnost;
– izvleček iz prostorskega plana, ki se nanaša na ureditveno območje;
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta;
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve lokacijskega načrta in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi lokacijskega načrta upoštevani z njihovimi povzetki, ki se nanašajo na vsebino lokacijskega načrta;
– variantne rešitve z obrazložitvijo izbora rešitve, ki je podlaga lokacijskemu načrtu.
2. člen
Predlog lokacijskega načrta bo javno razgrnjen v avli stavbe Mestne občine Nova Gorica najmanj 30 dni. Čas javne razgrnitve bo objavljen na krajevno običajen način.
3. člen
V času javne razgrnitve bo na sedežu Mestne občine Nova gorica organizirana javna obravnava predloga lokacijskega načrta. Čas in kraj javne obravnave bosta objavljena na krajevno običajen način.
4. člen
Pripombe in predloge k predlogu lahko vsi zainteresirani podajo na javni obravnavi, ali jih v času javne razgrnitve posredujejo Oddelku za okolje in prostor Mestne občine Nova Gorica v ustni, pisni ali elektronski obliki.
5. člen
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 350-05-1/2002
Nova Gorica, dne 29. julija 2004.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

AAA Zlata odličnost