Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4194. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta, stran 11390.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, 40/00, 30/01 in 29/03) in 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 15. 7. 2004 sprejel naslednji
S K L E P
1
Alfredu Štefančiču, roj. 13. 8. 1964, univ. dipl. pravniku, iz Dekanov, Dekani 10, se potrdi mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper.
2
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. K 1116-15/2003
Koper, dne 15. julija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n., 40/00, 30/01 e 29/03) e l’articolo 11 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 16/95, 42/00, 30/01 e 40/03), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 15 luglio 2004, ha accolto la seguente
D E L I B E R A
1
Si procede alla convalida di membro del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, sig. Alfred Štefančič, nato il 13. 8. 1964, laureato in giurisprudenza, di Dekani, Dekani 10.
2
La presente delibera diventa immediatamente efficace ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: K 1116-15/2003
Capodistria, 15 luglio 2004
Comune citta’ di Capodistria
il Sindaco
Boris Popovič, m.p.

AAA Zlata odličnost