Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4190. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje, stran 11388.

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) (Uradni list RS, št. 37/98, 51/98 – popr. in 62/98 – popr.) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popr.), je Občinski svet občine Kočevje na 13. seji dne 15. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Kočevje
1. člen
Obstoječemu 7. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
Za zazidana stavbna zemljišča po tem členu se z dnem, ko se začne uporabljati ta dopolnitev odloka štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Za nezazidana stavbna zemljišča po tem členu se z dnem, ko se začne uporabljati ta dopolnitev člena, štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
2. člen
Določba se uporabi od 1. januarja 2005 dalje.
3. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 462-1/00-144
Kočevje, dne 16. julija 2004.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost