Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4188. Pravilnik o sofinanciranju košnje nogometnih igrišč v Občini Kidričevo, stran 11380.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, 10/04) je Občinski svet občine Kidričevo na 13. redni seji, dne 17. 6. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju košnje nogometnih igrišč v Občini Kidričevo
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek, način in kriteriji za sofinanciranje košnje nogometnih igrišč v Občini Kidričevo, na katerih se odvijajo nogometna tekmovanja.
2. člen
Nogometna igrišča v skladu s 1. členom tega pravilnika so igrišča NK Aluminij Kidričevo v izmeri 4 ha, igrišče v športnem parku Apače v izmeri 1 ha in igrišče v športnem parku Lovrenc na Dr. polju v izmeri 1 ha.
3. člen
Višina sredstev za posamezno nogometno igrišče je odvisna od skupne površine igrišč.
Sredstva na ha se določijo s sklepom komisije za razdelitev sredstev, ki jo imenuje župan, glede na razpoložljiva proračunska sredstva v ta namen.
4. člen
Sredstva za košnjo igrišč se zagotavljajo upravljalcem igrišč na podlagi prijave po sprejetem proračunu na podlagi letne pogodbe. Sredstva se upravljalcem igrišč zagotavljajo po šestinah v obdobju april – september.
5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 015-03-38/04
Kidričevo, dne 29. junija 2004.
Podžupan
Občine Kidričevo
Jožef Murko l. r.

AAA Zlata odličnost