Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4180. Odlok o preimenovanju naselij v Občini Dravograd, stran 11366.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, Uradni list RS, št. 8/90 in Uradni list RS, št. 66/93), Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92), 7. člena Statuta Občine Dravograd (MUV, št. 22/03) ter 68. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Dravograd (MUV, št. 22/03) je Občinski svet občine Dravograd, na prvi korespondenčni seji dne 15. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o preimenovanju naselij v Občini Dravograd
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Dravograd preimenuje del naselja ter določi njegovo zemljepisno ime, in sicer:
Del naselja Otiški Vrh se preimenuje v naselje Bukovje ter zajame področje statističnega okoliša št. 601902, v katerem se nahajajo hiše z naslednjimi hišnimi številkami:
 
119, 120, 121, 122, 123, 123 A, 124, 125, 125 A, 125 B, 125 C, 125 D, 125 E, 125 F, 126, 126 A, 126 D in 127.
2. člen
Kartografski prikaz novega stanja je sestavni del tega odloka in je razviden iz Temeljnih topografskih načrtov s hišnimi številkami Dravograd – 42 in Dravograd – 43 v M 1: 5000, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Slovenj Gradec.
3. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Slovenj Gradec, bo na podlagi tega odloka izvedla vse spremembe v seznamu uradno imenovanih naselij na območju naselja Otiški Vrh, ki ga vodi v skladu s prvim odstavkom 12. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, Uradni list RS, št. 8/90 in Uradni list RS, št. 66/93).
4. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Slovenj Gradec, je dolžna v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka naročiti in posredovati lastnikom stavb nove tablice s hišnimi številkami.
Lastniki oziroma uporabniki stavb morajo nove tablice s hišnimi številkami namestiti v roku osmih dni po prejemu obvestila o prevzemu hišne tablice s strani Geodetske uprave Republike Slovenije, Območne geodetske uprave Slovenj Gradec. V roku enega leta mora lastnik oziroma upravljavec stavbe staro tablico odstraniti. V tem času pa sta lahko na stavbi nova in stara tablica.
5. člen
Upravna enota Dravograd izvede vse spremembe v registru stalnega prebivalstva v roku enega meseca po prejemu obvestila Geodetske uprave Republike Slovenije, Območne geodetske uprave Slovenj Gradec, o izvedenih spremembah v skladu s tem odlokom.
6. člen
Stroški izdelave table z imenom naselja, kažipotov ter novih tablic s hišnimi številkami, ki so posledica preimenovanja oziroma odcepitve naselij, gredo v breme proračuna Občine Dravograd, razen v primerih, ko stranka nima hišne tablice oziroma številke.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-8/2004-15
Dravograd, dne 15. julija 2004.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost