Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4179. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica - 1. faza, stran 11365.

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/2) in 30. člena Statuta Občine Črnomelj – UPB (Uradni list RS, št. 35/03) je Župan občine Črnomelj dne 11. avgusta 2004 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza
1
Javno se po skrajšanem postopku razgrne predlog sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza, ki ga je izdelal TOPOS d.o.o. Dolenjske Toplice, št. projekta 04/04-UN, julij 2004.
2
Predlog bo razgrnjen na sedežu Občine Črnomelj v delovnem času občinske uprave.
Predlog bo razgrnjen 15 dni po začetku veljavnosti tega sklepa.
3
Med javno razgrnitvijo predloga se skliče javna obravnava, ki bo v četrtek, 2. septembra 2004 ob 19. uri v sejni sobi črnomaljskega gradu, Trg svobode 3, Črnomelj. Javno obravnavo organizirata krajevna skupnost in Občina Črnomelj, ki tudi zagotovi potrebne strokovne razlage.
O razgrnitvi ter kraju in času javne obravnave se mora javnost obvestiti tudi na krajevno običajen način vsaj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
4
Pisne pripombe in predloge na predlog podajo zainteresirani na naslov; Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-36/2004
Črnomelj, dne 11. avgusta 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost