Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4175. Pravilnik o rokih in načinu posredovanja podatkov Davčne uprave Republike Slovenije v evidenco prometa nepremičnin, stran 11357.

Na podlagi 28. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 42/03) minister za prostor, okolje in energijo v soglasju z ministrom za finance izdaja
P R A V I L N I K
o rokih in načinu posredovanja podatkov Davčne uprave Republike Slovenije v evidenco prometa nepremičnin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja roke in način posredovanja podatkov Davčne uprave Republike Slovenije iz evidence o odmeri, obračunu, izterjavi in knjiženju davka na promet nepremičnin ministrstvu, pristojnemu za prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v evidenco prometa nepremičnin.
II. POSREDOVANJE PODATKOV IZ EVIDENCE O ODMERI, OBRAČUNU, IZTERJAVI IN KNJIŽENJU DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN V EVIDENCO PROMETA NEPREMIČNIN
2. člen
(roki in način posredovanja podatkov v evidenco prometa nepremičnin)
(1) Davčna uprava Republike Slovenije posreduje podatke iz zakona, ki ureja nepremičninsko posredovanje (v nadaljnjem besedilu: zakon) ministrstvu, ki jih privzame v evidenco prometa nepremičnin enkrat mesečno in sicer najkasneje do zadnjega dne v mesecu za podatke preteklega koledarskega meseca.
(2) Davčna uprava Republike Slovenije mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati v evidenco prometa nepremičnin elektronsko v predpisanem izmenjevalnem formatu v obliki, določeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(pristojnost vodenja evidence prometa nepremičnin)
Za vodenje in vzdrževanje evidence prometa nepremičnin je pristojno Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije, ki vodi evidenco v digitalni obliki.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
(posredovanje podatkov Davčne uprave Republike Slovenije v prehodnem obdobju)
(1) Davčna uprava Republike Slovenije mora začeti s posredovanjem podatkov iz zakona najkasneje dva meseca po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Pri prvem posredovanju podatkov je Davčna uprava Republike Slovenije dolžna posredovati podatke evidentirane od 1. januarja 2004 do konca zadnjega meseca pred mesecem prvega posredovanja podatkov.
5. člen
(vzpostavitev evidence prometa nepremičnin)
Ministrstvo in Geodetska uprava Republike Slovenije zagotovita tehnične možnosti vzpostavitve in vpogleda v podatke evidence prometa nepremičnin najkasneje do 1. marca 2005.
6. člen
(uveljavitev navodila)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-00-56/2004
Ljubljana, dne 4. avgusta 2004.
EVA 2004-2511-0190
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
Dr. Dušan Mramor l. r.
  Priloga 1: IZMENJEVALNA DATOTEKA
 
 
 +----------------+-------+----+--------+
 |Opis polja   |Dolžina|Tip |Pozicija|
 +----------------+-------+----+--------+
 |Leto prejema  |4   |N  |001:004 |
 |napovedi    |    |  |    |
 +----------------+-------+----+--------+
 |Katastrska   |4   |N  |005:008 |
 |občina     |    |  |    |
 +----------------+-------+----+--------+
 |Naselje     |60   |AN |009:058 |
 +----------------+-------+----+--------+
 |Vrsta      |2   |N  |059:060 |
 |nepremičnine  |    |  |    |
 +----------------+-------+----+--------+
 |Površina    |14   | N *|061:074 |
 |nepremičnine ** |    |  |    |
 +----------------+-------+----+--------+
 |Leto izgradnje |4   | N |075:078 |
 |objekta     |    |  |    |
 +----------------+-------+----+--------+
 |Pogodbena cena |14   | N* |079:092 |
 +----------------+-------+----+--------+
 
  * oba zneska sta v numerični obliki z dvema
decimalkama v obliki(NNNNNNNNNNN.NN)

AAA Zlata odličnost