Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4174. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača - Koper, stran 11356.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) minister za okolje, prostor in energijo sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper
I
Minister za okolje, prostor in energijo odreja javno razgrnitev:
1. predloga državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt), ki ga je izdelal Investbiro Koper d.d. (št. projekta: 0047, julij 2004);
2. povzetka za javnost;
3. poročila o vplivih na okolje za II. tir železniške proge Divača – Koper, ki ga je izdelal PRO-LOCO d.o.o. (št. projekta: 26-06/04-9, junij 2004);
4. poročila o vplivih na okolje za trajno deponijo viškov materiala na lokaciji industrijske cone Srmin in na območju ankaranske Bonifike, ki ga je izdelal PS prostor d.o.o. (št. projekta: NG/029-2004/PVO, junij 2004);
5. poročila o vplivih na okolje za trajno deponijo viškov materiala na lokaciji opuščenega laporokopa ob stari Šmarski cesti, ki ga je izdelal Irgo d.o.o., (št. projekta: ip 250/04, junij 2004);
6. drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve državnega lokacijskega načrta.
II
Gradivo iz prejšnje točke bo v dneh od 27. 8. 2004 do 27. 9. 2004.javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper,
– v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje,
– v prostorih Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana in
– v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača.
Javne obravnave bodo potekale dne:
– 7. 9. 2004 ob 16.30 v mali gledališki dvorani, Verdijeva ulica 3, Koper,
– 7. 9. 2004 ob 19.00 v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje,
– 8. 9. 2004 ob 16.30 v veliki sejni dvorani Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana in
– 8. 9. 2004 ob 19.00 uri v sejni sobi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača.
III
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni predlog državnega lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov info.upr@gov.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »II. tir Divača – Koper«) do konca javne razgrnitve.
O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, odloči pripravljavec po predhodnem mnenju pobudnika izdelave državnega lokacijskega načrta.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani ministrstva za okolje, prostor in energijo (www.gov.si/upp) ter na krajevno običajen način v glasilu Primorske novice.
Št. 352-22-3/00
Ljubljana, dne 13. avgusta 2004.
EVA 2004-2511-0246
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost