Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4173. Pravilnik o spremembi pravilnika o enotnem obrazcu prijave pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin za inšpekcijski pregled pri uvozu, stran 11356.

Na podlagi drugega odstavka 95. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 52/02 in 45/04 – ZdZPKG), drugega odstavka 49. člena zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02-popr. in 45/04 – ZdZPKG) in za izvrševanje 31. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o enotnem obrazcu prijave pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov
in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin
za inšpekcijski pregled pri uvozu
1. člen
V Pravilniku o enotnem obrazcu prijave pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin za inšpekcijski pregled pri uvozu (Uradni list RS, št. 93/02) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Enotni obrazec prijave je dostopen na Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava) in na spletni strani Uprave (www.furs.si).«.
2. člen
Priloga pravilnika se črta.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-08-161/2002-1
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
EVA 2004-2311-0318
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost