Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4171. Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti ohratoksina A v živilih, stran 11352.

Na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdajata minister za zdravje in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o postopkih vzorčenja in analitskih metodah
za določanje vsebnosti ohratoksina A v živilih
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 2002/26/ES z dne 13. marca 2002 o določitvi postopkov vzorčenja in analitske metode za uradni nadzor vsebnosti ohratoksina A v živilih (UL L št. 75 z dne 16. 3. 2002) in Direktivo Komisije 2004/43/ES z dne 13. aprila 2004 o spremembi Direktive 98/53/ES in Direktive 2002/26/ES glede postopkov vzorčenja in analiznih metod za uradni nadzor vsebnosti aflatoksina in ohratoksina A v živilih za dojenčke in male otroke (UL L št. 113 z dne 20. 4. 2004) določa postopke vzorčenja živil in analitske metode, vključno s pripravo vzorca, s katerimi se določa vsebnost ohratoksina A v živilih pri opravljanju uradnega nadzora.
2. člen
Postopki vzorčenja morajo biti v skladu z zahtevami iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Analitske metode morajo biti v skladu z zahtevami iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti aflatoksinov in ohratoksina A v živilih (Uradni list RS, št. 108/02 in 86/03), v delu, ki se nanaša na ohratoksin A.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-43/2004
Ljubljana, dne 22. julija 2004.
EVA 2004-2711-0084
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
 
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost