Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4169. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, stran 11350.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami
1. člen
V pravilniku o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/03) se v tretjem odstavku 3. člena za besedo »predhodnega« črta beseda »strokovnega«.
2. člen
V 8. členu se v drugem odstavku v šesti alinei za besedilom »strokovne pomoči« doda besedilo »ter izvajalca«.
V dvanajsti alinei se pika nadomesti z vejico.
Doda se nova trinajsta alinea, ki se glasi:
»– morebitno usmeritev v program osnovnošolskega izobraževanja, ki se organizira na domu v skladu z 18. členom zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-38/2004
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-3311-0053
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost