Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3956. Aneks k tarifni prilogi kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, stran 10676.

Na podlagi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 83/97), in Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS 55/04, v nadaljnjem besedilu: Dogovor) ter Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004 –2005 (Uradni list RS, št. 70/04, v nadaljevanju: Zakon) sklepata pogodbeni stranki
– Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za turizem in gostinstvo
– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gostinstvo
kot predstavnika delodajalcev
in
– Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije
– Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri Konfederaciji sindikatov ´90 Slovenije kot predstavnika delojemalcev
A N E K S
k tarifni prilogi kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
1. člen
Podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (v nadaljevanju: KP GiT) in njene tarifne priloge določamo s tem aneksom višino in način izplačevanja posebnega dodatka k bruto plačam delavcev, zaposlenih pri delodajalcih, za katere se uporablja KP GiT.
2. člen
Podpisniki tega aneksa se strinjamo, da se v letu 2004 plače vsakega zaposlenega, izplačane po KP GiT, za polno delovno obveznost 174 ur ter normalne pogoje dela, povečajo za dodatek 7.000 tolarjev bruto mesečno od vključno meseca julija 2004, kar predstavlja usklajeni znesek v skladu s 3., 4. in 6. členom dogovora in z 2. členom zakona.
3. člen
Dodatek iz prejšnjega člena mora biti posebej prikazan v pisnem obračunu plače iz 59. člena KP GiT.
4. člen
Podpisniki tega aneksa se dogovorimo, da bomo z nadaljnimi pogajanji o dodatnem povečanju dodatka iz 2. člena tega aneksa začeli meseca septembra 2004.
5. člen
Podpisniki tega aneksa se dogovorimo, da bomo dodatno povečanje dodatka iz drugega člena tega aneksa, o katerega višini se bomo dogovorili v pogajanjih iz prejšnega člena, izplačali najkasneje ob izplačilu plač za mesec december 2004.
6. člen
Pri izplačevanju dodatka se v posebnih primerih upošteva 7. člen dogovora oziroma 4. in 5. člen zakona.
7. člen
Dodatek se izplačuje do njegove vključitve v sistem plač KP GiT (skladno z zadnjim odstavkom 4. člena dogovora in z 8. členom zakona).
8. člen
Aneks začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Aneks preneha veljati z izpolnitvijo pogojev iz 7. člena.
10. člen
V primeru spora se uporabljajo določila KP GiT.
Ljubljana, dne 22. julija 2004.
Delojemalci
Sindikat delavcev gostinstva
in turizma Slovenije,
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
predsednik
Iztok Bratož l. r.
Sindikat delavcev gostinstva
in turizma Slovenije
pri Konfederaciji sindikatov ´90
predsednik
Anton Kambič l. r.
Delodajalci
Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje za turizem in gostinstvo
predsednik
Danilo Daneu l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije,
Sekcija za gostinstvo
predsednica
Alenka Iskra l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa k tarifni prilogi kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 29. 7. 2004 pod zap. št. 42/8 in št. spisa 121-03-015/95-17.

AAA Zlata odličnost