Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3910. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KITEKINT, stran 10662.

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel
S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka KITEKINTŐ, Tankönyv a magyar mint masodik nyelv tanításához a nyolcsoztályos kétnyelvű általános iskola 8. és a kilencosztályos kétnyelvű általános iskola 9. osztálya számára, učbenik za madžarščino kot drugi jezik v 8. razredu osemletnega in 9. razredu devetletnega dvojezičnega osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: madžarščina kot drugi jezik.
Razred: 8. oziroma 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Adea Miklósné, Dávid Mária, Kármán Lászlóné, Szende Virág.
Lektor: dr. Szende Aladár.
Recenzent: dr. Anna Kolláth, Zita Lebar Nedelko, Valika Balaško.
Likovno-tehnični urednik: Anita Brežnik.
Ilustrator: Orban Peter.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega izobraževanja, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Založnik: ZRSŠ, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/245
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

AAA Zlata odličnost