Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3894. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kakovosti čaja, stran 10651.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kakovosti čaja
1. člen
V pravilniku o kakovosti čaja (Uradni list RS, št. 48/03) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za izdelke, ki se proizvajajo oziroma dajejo v promet v drugih državah članicah Evropske unije, če so skladni z njihovo nacionalno zakonodajo.«.
2. člen
V 5. členu se v sedmi alinei pika nadomesti s podpičjem in doda nova osma alinea, ki se glasi:
»– instant čaj.«.
3. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»Instant čaj
15.a člen
Instant čaji so izdelki pripravljeni iz ekstraktov pravega, zeliščnega ali sadnega čaja in so lahko aromatizirani in dekofeinizirani. So v trdnem stanju, dehidrirani in topni v vodi tako, da z njihovim raztapljanjem v vodi dobimo čajni napitek.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-2/2002/4
Ljubljana, dne 12. julija 2004.
EVA 2004-2311-0309
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost