Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3894. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kakovosti čaja, stran 10651.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kakovosti čaja
1. člen
V pravilniku o kakovosti čaja (Uradni list RS, št. 48/03) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za izdelke, ki se proizvajajo oziroma dajejo v promet v drugih državah članicah Evropske unije, če so skladni z njihovo nacionalno zakonodajo.«.
2. člen
V 5. členu se v sedmi alinei pika nadomesti s podpičjem in doda nova osma alinea, ki se glasi:
»– instant čaj.«.
3. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»Instant čaj
15.a člen
Instant čaji so izdelki pripravljeni iz ekstraktov pravega, zeliščnega ali sadnega čaja in so lahko aromatizirani in dekofeinizirani. So v trdnem stanju, dehidrirani in topni v vodi tako, da z njihovim raztapljanjem v vodi dobimo čajni napitek.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-2/2002/4
Ljubljana, dne 12. julija 2004.
EVA 2004-2311-0309
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti