Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3868. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 10581.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 13. redni seji dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
Za čas volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije Občina Šmarje pri Jelšah določa naslednja plakatna mesta:
– okrogli steber pri trgovini Štravs;
– okrogli steber pri Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah;
– okrogli steber pri Šmarskem hramu;
– okrogli steber pri občinski stavbi;
– okrogli steber pri avtobusni postaji.
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en plakat do velikosti B2 na vsakega od zgoraj navedenih plakatnih mest.
Plakate namešča vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni kampanji.
2. člen
Plakatna mesta na:
– dveh avtobusnih postajah v Šentvidu,
– štirih avtobusnih postajah v Mestinju,
– dveh avtobusnih postajah v Kristan Vrhu in
– avtobusni postaji v Šmarju pri Jelšah
se rezervirajo za oglase volilnih komisij in jih stranke za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili ne smejo uporabljati.
3. člen
Plakatiranje zunaj v 1. členu navedenih plakatnih mest je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila zakona o volilni kampanji.
4. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Šmarje pri Jelšah na stroške organizatorja.
5. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate iz plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila je prekršek po drugi alinei 28. člena zakona o volilni kampanji, zato bodo kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) predlagani organu za prekrške, plakate pa bo na stroške organizatorjev odstranila pooblaščena oseba Občine Šmarje pri Jelšah.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0044/04
Šmarje pri Jelšah, dne 20. julija 2004.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost