Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3867. Odlok o dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih na območju Občine Šmarje pri Jelšah, stran 10580.

Na podlagi 16. in 69. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 13. redni seji dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih na območju Občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje odlok o krajevnih skupnostih na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 1/97, 16/01 in 57/02).
2. člen
Za 11. členom se doda 11.a člen z naslednjim besedilom:
»Krajevnim skupnostim na območju Občine Šmarje pri Jelšah se z vsakoletnim proračunom določi višina sredstev za funkcionalne stroške, programe in vzdrževanje cest ter javnih poti. Kriterij za delitev sredstev krajevnim skupnostim je za funkcionalne stroške in programe kriterij števila prebivalcev, za vzdrževanje cest pa dolžina cest in javnih poti.
Nameni porabe sredstev, ki so dodeljena krajevnim skupnostim iz občinskega proračuna, morajo biti opredeljeni v finančnem načrtu vsake krajevne skupnosti, ki je sestavni del občinskega proračuna. Sredstva morajo biti porabljena v skladu s sprejetim finančnim načrtom krajevne skupnosti.
Med letom je možno prerazporejanje namenov porabe v skladu z Zakonom o javnih financah ter na podlagi odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za tekoče leto.«
3. člen
Za 11.a členom se doda 11. b člen z naslednjim besedilom:
»Krajevni skupnosti se lahko namenijo tudi dodatna sredstva, ki se delijo na podlagi predhodnega dogovora o sofinanciranju skupnega projekta v okviru sprejetega proračuna. Krajevna skupnost pridobi sredstva, ko je projekt izpolnjen na podlagi dokazil o porabi sredstev (pogodbe, računi, situacije).
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0042/04
Šmarje pri Jelšah, dne 20. julija 2004.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost