Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3866. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2004, stran 10580.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 108. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/2001) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 13. redni seji dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2004 (Uradni list RS, št. 13/04).
2. člen
Spremeni se 5. člen odloka, ki se po novem glasi:
"Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% skupnih predvidenih investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v okviru sprejetega proračuna za leto 2004.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% skupnih predvidenih tekočih odhodkov in tekočih transferov v okviru sprejetega proračuna za leto 2004."
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0046/04
Šmarje pri Jelšah, dne 20. julija 2004.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost