Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3859. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora, stran 10536.

Na podlagi prvega odstavka 207. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja ministrica za pravosodje
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
1. člen
V navodilu o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora (Uradni list RS, št. 78/00 in 44/03) se v 4. členu, prva alinea 1. točke dopolni tako, da se za besedo »Ljubljana« namesto podpičja postavi vejica in doda besedilo »če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in dva meseca ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega eno leto in dva meseca zapora«.
V prvi alinei 3. točka se za besedo »Koper« podpičje črta in doda besedilo » in sodnega okrožja Ljubljana, če so obsojeni na kazen nad eno leto in dva meseca zapora ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto in dva meseca zapora«.
2. člen
V 6. členu se v prvi alinei 6. točke za besedo »Ljubljana,« besedilo spremeni, tako, da se glasi: »če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in dva meseca ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega eno leto in dva meseca zapora«.
V prvi alinei 9. točka se za besedo »Koper« vejica črta in doda novo besedilo, ki se glasi: »in sodnega okrožja Ljubljana, če so obsojeni na kazen zapora nad eno leto in dva meseca ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto in dva meseca zapora.
3. člen
V 7. členu se v 2. točki za besedo »Izola« beseda »in« nadomesti z »vejico«, za besedo »Piran« pa se postavi vejico in doda besedilo »Borovnica, Logatec, Vrhnika, Cerknica, Loška Dolina, Bloke« V 3. točki se besedilo »Cerknica, Loška Dolina, Bloke, Logatec, Vrhnika in Borovnica« črta.
4. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 791-13/2000
Ljubljana, dne 27. julija 2004.
EVA 2004-2011-0043
Zdenka Cerar l. r.
Ministrica
za pravosodje

AAA Zlata odličnost