Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3855. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (OdPDFSP0405-A), stran 10475.

Na podlagi prvega odstavka 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01 in 30/02) in tretjega odstavka 108. člena ter prvega odstavka 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (OdPDFSP0405-A)
1
V Odloku o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) se v 3. poglavju besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"Prodaja stvarnega premoženja v lasti države se načrtuje v okvirni ocenjeni vrednosti 7.397.093.905,29 SIT v letu 2004 in 2.527.846.402,72 SIT v letu 2005.".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Prodaja stvarnega premoženja iz prejšnjega odstavka se izvede na način in po postopku, kot sta opredeljena z uredbo vlade, ki ureja pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem države in občin.".
2
Tabela v Prilogi "Državno stvarno premoženje, namenjeno prodaji ali drugi obliki razpolaganja v letih 2004 in 2005" se spremeni in dopolni tako kot je prikazano v Prilogi "Dopolnitev programa državnega stvarnega premoženja, namenjenega prodaji ali drugi obliki razpolaganja v letih 2004 in 2005", ki je sestavni del tega odloka.
3
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 411-01/02-73/8
Ljubljana, dne 13. julija 2004
EPA 1330-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost