Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3845. Zakon o dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1C), stran 10427.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1C)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2004.
Št. 001-22-157/04
Ljubljana, dne 23. julija 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-1C)
1. člen
V prehodnih določbah Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 63/04) se na koncu prvega odstavka 16. člena pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »razen za prekrške iz 114. in 115. člena zakona, za katere se voznik kaznuje v določenem znesku na kraju samem, in sicer za prekrške iz 114. člena zakona, z denarno kaznijo 100.000 tolarjev in za prekrške iz 115. člena zakona, z denarno kaznijo 50.000 tolarjev.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/92-2/45
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
EPA 1429-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost