Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3839. Zakon o dopolnitvah Zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija (ZPPPR-A), stran 10408.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v rudniku živega srebra Idrija (ZPPPR-A)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija (ZPPPR-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2004.
Št. 001-22-151/04
Ljubljana, dne 23. julija 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O PREPREČEVANJU POSLEDIC RUDARJENJA V RUDNIKU ŽIVEGA SREBRA IDRIJA (ZPPPR-A)
1. člen
V Zakonu o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija (Uradni list SRS, št. 37/87) se 1. člen dopolni tako, da se glasi:
»Da se zavaruje okolje neposredno nad rudnikom živega srebra v Idriji in da se obvaruje mesto Idrija pred posledico posedanja in drugimi posledicami, ki se odražajo v rudarski škodi, zdravstvenem stanju nekdanjih rudarjev zaradi dolgoletnega rudarjenja v rudniku živega srebra in izvede sanacija teh posledic, se s tem zakonom urejajo razmerja skupnega pomena v zvezi s postopnim zapiranjem rudnika ter zagotavljanje sredstev za te namene.«.
2. člen
Za tretjo alineo prvega odstavka 4. člena se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– in druge naloge za uresničitev namenov iz 1. člena.«.
3. člen
V 12. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Po letu 2006 se spremeni dejavnost rudnika zaradi vzdrževanja nezalitega dela jame, monitoringa in vzdrževanja muzejskega rudnika.
Po izvedbi postopka redne likvidacije rudnika lahko država neodplačno prenese del premoženja, ki je bil v lasti rudnika in ni potrebno za izvajanje vzdrževalnih del nezalitega dela jame ter se uporablja kot javno dobro, na občino Idrija, in sicer:
– parcele v območju Mejce (k.o. mesto Idrija),
– parcele v območju čistilne naprave in plinske postaje (k.o. mesto Idrija),
– parcele na območju parkirišča v Barbarah (k.o. mesto Idrija),
– parcele v območju Brusovše (k.o. mesto Idrija),
– parcele na območju osnovnošolskega kompleksa (k.o. mesto Idrija) in
– parcele na območju jaška Delo (k.o. mesto Idrija).«.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-06/02-2/1
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
EPA 601-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti