Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2004 z dne 23. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2004 z dne 23. 7. 2004

Kazalo

3544. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o opredelitvi pogoja preživljanja družinskih članov, stran 9735.

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 77. člena zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 62/96, 2/97, 19/97 in 75/97) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o opredelitvi pogoja preživljanja družinskih članov
1. člen
V pravilniku o opredelitvi pogoja preživljanja družinskih članov (Uradni list RS, št. 26/96) se 2. točka 1. člena črta.
3. točka, ki postane 2. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»2. da njegovi redni prejemki v mesecu vložitve zahteve za priznanje pravice do družinske invalidnine ne dosegajo osnove za ugotavljanje pravice do družinskega dodatka in za določanje njegove višine po predpisih o vojnih invalidih.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za redne prejemke družinskega člana iz 2. točke prejšnjega odstavka se poleg družinske oziroma vdovske pokojnine, ki jo je uveljavil po pokojnem vojnem invalidu, štejejo vsi redni dohodki in prejemki, ki se upoštevajo pri ugotavljanju pravice do družinskega dodatka in za določanje njegove višine po predpisih o vojnih invalidih.«.
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Šteje se, da je padli borec iz vojaške agresije na Republiko Slovenijo leta 1991 preživljal svoje starše, če ti izpolnjujejo pogoje iz 2. točke prvega odstavka 1. člena tega pravilnika.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2004.
Št. 01700-15/97-57
Ljubljana, dne 5. julija 2004.
EVA 2003-2611-0050
dr. Vlado Dimovski
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost