Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3531. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za območje Občine Železniki, stran 9714.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99), 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1) ter v skladu s sklepom Vlade RSm št. 350-00/2001-198 z dne 25. 5. 2004, je Občinski svet občine Železniki na 3. izredni seji dne 14. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki
1. člen
(uvodna določba in razlog za spremembe in dopolnitve)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za območje Občine Železniki (Uradni list RS, št. 75/98, 101/00), ki se nanašajo na:
– povečanje obstoječega območja, namenjenega komunalni dejavnosti za potrebe izgradnje zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov in dograditve čistilne naprave.
2. člen
(predmet sprememb in dopolnitev)
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskega plana je razširitev območja poselitve na celotno parcelo št. 130/1 k.o. Studeno.
3. člen
V 4. členu odloka se v točki 1.3. Urbanistična zasnova Železniki, podtočki 1.3.4. Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru in namenska raba prostora, poglavju Odvajanje odpadnih voda v tretjem odstavkom za besedo »Železniki« doda naslednje besedilo:
»Za potrebe povečanja kapacitet je predvidena dograditev čistilne naprave.«
4. člen
V 6. členu odloka se v točki 1.3. Naloge v zvezi z urejanjem prostora, podtočki 1.3.1. Izdelava prostorskih planskih in izvedbenih aktov poglavje Izdelava PIN je predvidena za naslednja območja dopolni z naslednjo alineo:
»– zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov in dograditev čistilne naprave«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 080-09-4976
Železniki, dne 14. julija 2004.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti