Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3522. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Pod Kompošem, stran 9701.

Na podlagi 12., 23., 31., 77. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter na podlagi 16., 17., 25., 125. in 128. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet občine Vitanje na 13. redni seji dne 18. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Pod Kompošem
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000, dopolnjen v letu 1993 in 1994 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990, dopolnjen v letu 1994 (Uradni list SRS, št., 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98 in 21/03) sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Pod Kompošem (Uradni list SRS, št. 31/84 in Uradni list RS, št. 36/00).
2. člen
V odlokih zazidalnega načrta (v nadaljevanju: ZN) iz prejšnjega člena se za 1. členom doda nov 1.a člen z naslednjim besedilom:
»1.a člen
Kot tolerance so dovoljene spremembe parcelnih mej, kot možnosti združevanja parcel v večje gradbene parcele in sicer:
– parcele 186/4, 186/5, 179/4 in 179/5, vse k.o. Vitanje,
– parcele 186/7, 186/8, 179/7 in 179/8, vse k.o. Vitanje,
– parceli 184/7 in 184/8, obe k.o. Vitanje,
– parceli184/9 in 184/10, obe k.o. Vitanje.
Tolerance morajo biti obdelane na podlagi predhodne prostorske preveritve, obdelane v posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ter pod pogojem, da ne vplivajo na spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov opredeljenih v zazidalnem načrtu v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanje okolja.
Območje urejanja je enako kot v veljavnem zazidalnem načrtu Pod Kompošem, s tem da se meja ZN spremeni tako, da se iz območja ZN izloči parc. št. 380 in 381 k.o. Brezen.
Z uporabo toleranc se ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere načrtovanega območja.
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parameter, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta zazidalnega načrta.«
3. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-012/04
Vitanje, dne 18. junija 2004.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti