Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3514. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Prevalje, stran 9683.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03) je Občinski svet občine Prevalje na seji dne 24. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Prevalje
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, ter na občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s krajšo oznako LC) in javne poti (s krajšo oznako JP). Lokalne ceste se razvrstijo v podkategorijo zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (s krajšo oznako ZL) in v podkategorijo mestne ali krajevne ceste (s krajšo oznako LK).
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste so: ceste med naselji v Občini Prevalje in ceste med naselji v Občini Prevalje in naselji v sosednji občini.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Štev.  Začetek na Potek ceste                       Konec na  Izmerjena   Namen    Preostala
št. ceste                                          dolžina v  porabe   dolž. ceste
                                              občini (m)         v sosednji
                                                            občini (m)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  LC 350080 350010  Cesta Ravne – Navrški vrh – Žerjavlje – Žagarjev mlin  350330    1700   vsa vozila    2849
2  LC 257030  689   Cesta Mežica – Lokovica                  226     2608   vsa vozila    4559
3  LC 350270  226   Cesta Prevalje – Leše – Hermonkov križ – Mežica      425     6312   vsa vozila    4676
4  LC 350310  226   Cesta na Lokovico                    ZKOMUDEP   465   vsa vozila
5  LC 350330  226   Cesta ob Barbarskem potoku                851640    1853   vsa vozila
6  LC 350320  226   Cesta Lokovica – Ober                  851600    1797   vsa vozila
7  LC 350340  226   Cesta Kralov križ – Polhov križ – Jamniški potok     350380    2477   vsa vozila
8  LC 350400  226   Cesta Pod gonjami – Rojak – Bidrih – Farna vas      350280    6240   vsa vozila
9  LC 350360  226   Cesta Štopar – Šentanel                 ZGORKAPL   6058   vsa vozila
10  LC 350370  226   Cesta Prevalje – Strojna mimo Šavra           350130    7900   vsa vozila    3350
11  LC 350380 350360  Cesta Zvonikov mlin – Mikl – Šentanel          ZGORKAPL   11453  vsa vozila
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. člen
Zbirne krajevne ceste (LZ) na Prevaljah so:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Štev.  Začetek na Potek ceste             Konec na  Izmerjena   Namen    Preostala
št. ceste                                dolžina v  porabe   dolž. ceste
                                    občini (m)         v sosednji
                                                  občini (m)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  LZ 350280  226   Cesta Fara – Polje          350410    1044   vsa vozila
2  LZ 350390  226   Cesta v zaselku Personali št. 1  Obj. Št. 28   462   vsa vozila
3  LZ 350420  226   Cesta v center Trg št. 1       226     278   vsa vozila
4  LZ 350410  226   Cesta do železniške postaje     ZŽELPOST   400   vsa vozila
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. člen
Krajevne ceste (LK) na Prevaljah so:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Štev.  Začetek na Potek ceste             Konec na  Izmerjena   Namen    Preostala
št. ceste                                dolžina v  porabe   dolž. ceste
                                    občini (m)         v sosednji
                                                  občini (m)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  LK 350300  226   Cesta na pokopališče Sv. Barbara  ZPOKOBAR   398   vsa vozila
2  LK 350290  226   Cesta v zaselku Na produ št. 1    350270    1160   vsa vozila
3  LK 350430 350280  Cesta v zaselku Fara št. 4      350280    319   vsa vozila
4  LK 350440 350280  Cesta v zaselku Pod gonjami št. 2  ZVVZGONJ   233   vsa vozila
5  LK 350450  226   Cesta v zaselku Na produ št. 4    350290    143   vsa vozila
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. člen
Javne poti (JP) na Prevaljah so:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Štev.  Začetek na Potek ceste               Konec na  Izmerjena   Namen    Preostala
št. ceste                                  dolžina v  porabe   dolž. ceste
                                       občini (m)         v sosednji
                                                    občini (m)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  JP 851410 350280  Cesta v zaselku Fara št. 1         226     85   vsa vozila
2  JP 851420 350280  Cesta v zaselku Fara št. 2         226     169   vsa vozila
3  JP 851430 350280  Cesta v zaselku Fara št. 3         226     233   vsa vozila
4  JP 851450 350280  Cesta v zaselku Fara št. 5       obj.št. 10   135   vsa vozila
5  JP 851460 851470  Cesta v zaselku Na produ št. 2     obj.št. 35   50   vsa vozila
6  JP 851470  226   Cesta v zaselku Na produ št. 3       226     227   vsa vozila
7  JP 851490  226   Cesta v zaselku Na produ št. 5     obj.št. 15   376   vsa vozila
8  JP 851500 851490  Cesta v zaselku Na produ št. 6     obj.št. 36   135   vsa vozila
9  JP 851510 350420  Cesta v zaselku Na produ št. 7     obj.št. 25   152   vsa vozila
10  JP 851520 350420  Cesta v zaselku Na produ št. 8      350290    174   vsa vozila
11  JP 851530 350420  Cesta v zaselku Na produ št. 9      obj.št. 5   170   vsa vozila
12  JP 851550 350330  Cesta v zaselku Nicina št. 1       obj.št. 3   180   vsa vozila
13  JP 851560 350270  Cesta v zaselku Nicina št. 2      obj.št. 34   177   vsa vozila
14  JP 851570 350270  Cesta v zaselku Nicina št. 3       ZKOPREM    284   vsa vozila
15  JP 851580 350270  Cesta v zaselku Nicina št. 4      obj.št. 29   305   vsa vozila
16  JP 851650 350390  Cesta v zaselku Perzonali št. 2      350390    170   vsa vozila
17  JP 851660  226   Cesta v zaselku Perzonali št. 3      350390    77   vsa vozila
18  JP 851670  226   Cesta v zaselku Perzonali št. 4      350390    64   vsa vozila
19  JP 851710 350400  Cesta v zaselku Pod gonjami št. 3   obj. št. 115   83   vsa vozila
20  JP 851720 350400  Cesta v zaselku Pod gonjami št. 4   obj. št. 103  137   vsa vozila
21  JP 851730 350400  Cesta v zaselku Pod gonjami št. 5   obj. št. 128  410   vsa vozila
22  JP 851740 350400  Cesta v zaselku Pod gonjami št. 6   obj. št. 59   279   vsa vozila
23  JP 851750 350400  Cesta v zaselku Pod gonjami št. 7   obj. št. 57   307   vsa vozila
24  JP 851760 350400  Cesta v zaselku Pod gonjami št. 8    obj. št. 9   334   vsa vozila
25  JP 851770  226   Cesta v zaselku Polje št. 1        350280    294   vsa vozila
26  JP 851780 350280  Cesta v zaselku Polje št. 2        851770    254   vsa vozila
27  JP 851790 350370  Cesta v zaselku Prisoje št. 1     obj.št. 21a   105   vsa vozila
28  JP 851800 851820  Cesta v zaselku Prisoje št. 2      obj.št. 58   63   vsa vozila
29  JP 851810 851620  Cesta v zaselku Prisoje št. 3      obj.št. 34   134   vsa vozila
30  JP 851820 350370  Cesta v zaselku Prisoje št. 4      obj.št. 42   296   vsa vozila
31  JP 851830 851620  Cesta v zaselku Prisoje št. 5      obj.št. 49   400   vsa vozila
32  JP 851840 851620  Cesta v zaselku Prisoje št. 6     obj.št. 42a   258   vsa vozila
33  JP 851860 350370  Cesta v zaselku Ugasle peči št. 1     350370    147   vsa vozila
34  JP 851880 350370  Cesta v zaselku Ugasle peči št. 3   obj.št. 12c   329   vsa vozila
35  JP 851890 350370  Cesta v zaselku Ugasle peči št. 4     350370    375   vsa vozila
36  JP 851900  226   Cesta v zaselku trg Zgornji kraji št. 1 obj.št. 9   142   vsa vozila
37  JP 851910  226   Cesta v zaselku trg Zgornji kraji št. 2  226     100   vsa vozila
38  JP 851940 850370  Cesta Šipek – Brančurnik          226     110   vsa vozila
39  JP 851950 350400  Cesta v zaselku Stražišče št. 1     obj.št. 3   300   vsa vozila
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Štev.  Začetek na Potek ceste               Konec na  Izmerjena   Namen    Preostala
št. ceste                                  dolžina v  porabe   dolž. ceste
                                       občini (m)         v sosednji
                                                    občini (m)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  JP 850370  226   Pešpot Ravne -Dobja vas – Brančurnik   851940    190     pešci     2149
2  JP 850910  226   Cesta Ravne – Meležnik – Merkačev mlin  350130    400   vsa vozila    4391
3  JP 851400 350270  Cesta na Lešah             obj. št. 120  808   vsa vozila
4  JP 851590 350350  Cesta Bidrih – Merkač           850910    1243   vsa vozila
5  JP 851600 350320  Cesta Ober – Dolga brda          350340    2003   vsa vozila
6  JP 851610  226   Pešpot Poljana –- Holmec          226     3442    pešci
7  JP 851620  226   Cesta Prevalje – Klemen – Rožič      350370    3573   vsa vozila
8  JP 851630 350370  Cesta Godec – Gornikov križ        350380    5105   vsa vozila
9  JP 851640 350330  Cesta Žagarjev mlin – Kot – Leše     350270    7348   vsa vozila
10  JP 851930 350270  Cesta na Zagrad              851640    4810   vsa vozila
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenim s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-3/03.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 68/99).
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34404-0001/2003-09
Prevalje, dne 24. junija 2004.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti