Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3493. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2003, stran 9601.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Bled – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski svet občine Bled na 13. redni seji dne 30. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2003.
2. člen
Planirani prihodki in odhodki ter realizirani prihodki in odhodki za leto 2003 so:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------------
                 Rebalans      Veljavni   Realizacija
                   2003   rebalans 2003      2003
-----------------------------------------------------------------------------
PRIHODKI
Davčni prihodki       1.285.161.000   1.285.161.000  1.258.989.371
Nedavčni prihodki       297.807.600    297.807.600   353.052.986
Kapitalski prihodki      158.953.000    158.953.000   96.852.283
Prejete donacije             –         –        –
Transferni prihodki       97.974.000     97.974.000   90.859.385
SKUPAJ PRIHODKI       1.839.895.600   1.839.895.600  1.799.754.025
-----------------------------------------------------------------------------
ODHODKI
Tekoči odhodki         570.681.600    570.681.600   600.573.130
Tekoči transferi        517.956.000    517.956.000   482.946.914
Investicijski odhodki     616.982.000    616.982.000   579.658.919
Investicijski transferi    153.382.000    153.382.000   117.448.023
SKUPAJ ODHODKI        1.859.001.600   1.859.001.600  1.780.626.986
-----------------------------------------------------------------------------
A) PRIHODKI minus
ODHODKI            – 19.106.000    – 19.106.000  + 19.127.038
-----------------------------------------------------------------------------
B) RAČUN FIN. TERJ.
IN NALOŽB           + 10.700.000    + 10.700.000  + 12.107.675
-----------------------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA     – 1.800.000    – 1.800.000   – 1.595.016
-----------------------------------------------------------------------------
D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SR. NA RAČUNIH        – 10.206.000    – 10.206.000  + 29.639.697
-----------------------------------------------------------------------------
USKLADITEV PRORAČUNA
(A+B+C-D)                –         –        –
-----------------------------------------------------------------------------
3. člen
Neporabljena sredstva proračuna Občine Bled za leto 2003 v znesku 38.719.427,46 SIT, se prenesejo v leto 2004, kot sredstva na računih in se uporabijo za namene, določene z razporeditvijo neporabljenih sredstev, potrjeno na seji Občinskega sveta občine Bled.
Stanje na žiro računu na dan 1. 1. 2003     + 10.206.644 SIT
Neporabljena sredstva po
zaključnem računu 2003              + 29.639.697 SIT
Razlika med vstopnim in izstopnim
DDV v 2003                    - 1.126.914 SIT
-----------------------------------------------------------------
Stanje na transakcijskem računu
na dan 31. 12. 2003               + 38.719.427 SIT
Točen znesek (38.719.427,46 Sit)
4. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, so sestavni del tega odloka.
5. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve:
Stanje 1. 1. 2003                14.014.795,16 SIT
Prihodki                            –
Odhodki                      439.461,20 SIT
-----------------------------------------------------------------
Sredstva za prenos v leto 2004         13.575.333,96 SIT
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-1/2004
Bled, dne 30. junija 2004.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti