Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3488. Kolektivna pogodba o izplačilu plač za leto 2004 za dejavnosti kovinskih materialov, livarn in kovinske ter elektroindustrije Slovenije in dogovor o pripravi nove kolektivne pogodbe, stran 9593.

K O L E K T I V N A P O G O D B A
o izplačilu plač za leto 2004 za dejavnosti kovinskih materialov, livarn in kovinske ter elektroindustrije Slovenije in dogovor o pripravi nove kolektivne pogodbe
1. člen
V letu 2004 se delavcem, za katere velja kolektivna pogodba dejavnosti kovinskih materialov, livarn in kovinske ter elektroindustrije Slovenije, povišajo plače za naslednje bruto zneske:
– plača za maj 2004 za 4.000 SIT,
– plača za avgust 2004 za dodatnih 4.000 SIT in
– plača za november 2004 za dodatnih 1.000 SIT.
2. člen
Povišanje plač se pri delodajalcu izvede tako, da se mesečna plača delavca (vse dosedanje sestavine plače, vključno z dodatkom razlike do minimalne plače) poviša za zneske iz prejšnjega člena v obliki dodatka.
V primeru, da je delodajalec že povišal plače v letu 2004, obračuna in izplača razliko premalo izplačane plače do višine določene s 1. členom te pogodbe.
3. člen
V bruto zneskih določenih v 1. členu te pogodbe so upoštevani vsi zahtevki po povišanju plač v letu 2004, to je iz naslova dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005, kakor tudi stavkovnih zahtev sindikatov.
4. člen
Podpisniki te kolektivne pogodbe predlagamo, da se na podjetniškem nivoju začnejo pogajanja za dodatno povišanje plač glede na poslovno uspešnost posameznega podjetja, ob upoštevanju doseženega poslovnega rezultata, dosežene produktivnosti in dejanskega finančnega prihranka nastalega iz spremembe Zakona o davku na izplačane plače.
5. člen
Elementi za oblikovanje plač v letu 2005 niso del te pogodbe.
6. člen
Sindikati odstopajo od vseh svojih stavkovnih zahtev in bodo zagotavljali socialni mir v obdobju pogajanj o oblikovanju nove Kolektivne pogodbe za dejavnosti kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije.
Predstavniki organizacij delodajalcev in sindikatov se zavezujejo k aktivnemu pristopu oblikovanja nove Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije in bodo storili vse potrebno, da bi bila nova Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije oblikovana in sprejeta do konca leta 2004.
Podpisnice te kolektivne pogodbe so sporazumne, da se v mesecu septembru 2004 ugotovi potreba po podaljšanju uporabe odpovedane kolektivne pogodbe dejavnosti. Uporaba odpovedane kolektivne pogodbe dejavnosti se lahko iz skupaj ugotovljenih upravičenih razlogov podaljša za največ 6 mesecev po prenehanju veljavnosti odpovedane kolektivne pogodbe, to je s 1. 1. 2005, vendar ne dlje kot do 30. 6. 2005, če do 1. 1. 2005 ne bo sklenjena nova kolektivna pogodba dejavnosti.
7. člen
Podpisniki te pogodbe so na strani delodajalcev predstavniki organizacij delodajalcev organiziranih v strokovnih združenjih Gospodarske zbornice Slovenije in v sekciji Združenja delodajalcev Slovenije ter na strani sindikatov predstavniki sindikatov.
8. člen
Ta pogodba velja od objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 2004 dalje.
Ljubljana, dne 3. junija 2004.
Ta kolektivna pogodba je vpisana v register kolektivnih pogodb z datumom 14. 6. 2004, pod zap. št. 5/8 po sklepu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve številka 121-03-0052/94-020 z dne 14. 6. 2004.
Podpisniki so ob podpisu kolektivne pogodbe o izplačilu plač za leto 2004 za dejavnost kovinskih materialov, livarn in kovinske ter elektroindustrije sprejeli tudi skupno razlago o izvajanju določb KP.
1. Obračun povišanja plač iz prvega in drugega člena dne 3. 6. 2004 sklenjene kolektivne pogodbe, se pri delodajalcih lahko prikaže kot povišanje v obliki dodatka, ki je prikazan v skladu z možnostmi obračunskega sistema plač pri delodajalcu ali dogovorom na ravni podjetja.
Prvo povišanje plač za 4.000 bruto velja za mesece maj, junij in julij 2004, drugo povišanje za dodatnih 4.000 SIT velja za plače za mesec avgust, september in oktober 2004 in tretje povišanje za dodatnih 1.000 SIT velja za november in december 2004.
2. Pri obračunu dodatkov po tej kolektivni pogodbi za primere, ko le-ti ne bodo izplačani za polni delovni čas, se obračun izvede v skladu z naslednjim:
– Delavci, ki so zaposleni krajši delovni čas od polnega so upravičeni do sorazmernega dela zneska glede na njihovo prisotnost na delovnem mestu.
– Osnova za izračun nadomestila plače je plača delavca, ki jo je delavec prejel v preteklem mesecu valorizirana z rastjo plač pri delodajalcu v tekočem mesecu, oziroma v preteklih treh mesecih (odvisno katera osnova je za delavca ugodnejša), zato je dodatek neposredno vključen v osnovo za izračun višine nadomestila plače.
– Znesek se prav tako ne upošteva pri izračunu višine dodatkov, ker je osnova za izračun dodatkov osnovna plača delavca in ne izplačana plača delavca.
3. Primer uporabe kolektivne pogodbe pri izplačilu plače delavca z minimalno plačo:
Delavec, ki bi za mesec maj 2004 prejel plačo v višini minimalne plače (111.484 SIT), je na podlagi kolektivne pogodbe o izplačilu plač za leto 2004 (Uradni list RS, št. 79/04) dodatno upravičen še do dodatka v višini 4.000 SIT. Torej njegova plača za mesec maj 2004 ne sme biti nižja od 115.484 SIT. Za mesec avgust 2004 bo delavec prejel dodatnih 4.000 SIT, kar pomeni, da njegova plača ne sme biti nižja od 119.484 SIT.Za mesec november 2004 bo dodatno upravičen še do 1.000 SIT, torej bo njegova plača za mesec november 2004 znašala najmanj 120.484 SIT.
Sprejeti dogovor pomeni, da mora delavec za katerega velja kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter kovinske in elektroindustrije Slovenije od maja 2004 do konca leta 2004 prejeti višjo plačo, kot znaša minimalna plača, določena z Dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005.
Ljubljana, dne 3. junija 2004.
za GOSPODARSKO ZBORNICO
SLOVENIJE:
1. Združenje kovinskih materialov
Ljubo Osovnikar – predsednik
Upravnega odbora
2. Združenje za elektroindustrijo
Aleš Nemec – podpredsednik
Upravnega odbora
3. Združenje za kovinsko industrijo
Bojan Voh – predsednik
Upravnega odbora
za ZDRUŽENJE DELODAJALCEV
SLOVENIJE:
1. Sekcija za kovine
Drago Bahun, predsednik
za SINDIKATE:
1. Sindikat kovinske in
elektroindustrije Slovenije (SKEI)
Drago Gajzer – predsednik
2. Sindikat kovinske, elektro
in metalurške industrije Neodvisnost
(SKEM)
Milan Škafar – predsednik
3. Neodvisni sindikati Slovenije
Sindikat kovinske industrije (NSS-SKI)
Vladimir Pajek – predsednik
4. Konfederacija sindikatov 90 –
Sindikat kovinske, elektroindustrije
in elektronike (KS 90 – SKEIE)
Ljubomir Ocvirk – pooblaščenec
5. Sindikat delavcev Slovenije –
Solidarnost za dejavnost
Proizvodnje motornih vozil, prikolic
in polprikolic
Slavko Pungeršič – generalni sekretar

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti