Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3487. Pravilnik o pokopališkem redu na vojnih grobiščih, stran 9593.

Na podlagi 23. člena Zakona o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o pokopališkem redu na vojnih grobiščih
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja vzdrževanje, oznake in red na vojnih grobiščih ter pogrebne svečanosti.
II. VZDRŽEVANJE VOJNIH GROBIŠČ
2. člen
Vzdrževanje vojnih grobišč zagotavlja v okviru njihovega urejanja krajevno pristojna lokalna skupnost (v nadaljnjem besedilu: lokalna skupnost) v skladu z Zakonom o vojnih grobiščih.
3. člen
Lokalna skupnost mora zagotoviti redno vzdrževanje vojnih grobišč. V redno vzdrževanje sodijo naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic in grabljenje,
– vzdrževanje poti,
– vzdrževanje morebitne dostopne poti in parkirišča,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in nagrobnih obeležjih,
– skrb za red in čistočo.
4. člen
(1) Na območju vojnih grobišč se lahko uredi skupen prostor za polaganje cvetja in sveč.
(2) V spomin na pokopane lahko njihovi sorodniki ali predstavniki organizacij oziroma države zasadijo spominsko drevo na mestu, ki ga določi lokalna skupnost.
III. OZNAKE NA VOJNIH GROBIŠČIH
5. člen
(1) Vojna grobišča morajo biti označena z informativnimi tablami v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku in v jeziku narodnosti tam pokopanih.
(2) Na informativni tabli je mednarodna oznaka vojnega grobišča, morebitna oznaka, da gre za kulturni spomenik, ime vojnega grobišča, obdobje, iz katerega je vojno grobišče ter število in nacionalnost pokopanih, če so podatki znani.
(3) Dostopi do vojnega grobišča so označeni s smerokazi.
IV. POGREBNE SVEČANOSTI
6. člen
Izvajalec pogrebne svečanosti na vojnem grobišču organizira to svečanost v skladu z vrsto in obsegom svečanosti, ki jo določi ministrstvo.
7. člen
Če sodeluje pri svečanostih tudi častna enota z vojaškim strelnim orožjem, je za zagotovitev varnosti odgovoren poveljujoči enote, v skladu s predpisi.
V. RED NA VOJNIH GROBIŠČIH
8. člen
(1) Vojna grobišča so odprta za obiskovalce neprekinjeno, razen v času prekopa ali obnove in ko so le-ta v sklopu civilnih pokopališč, kjer velja pokopališki red za ta pokopališča.
(2) Vsi obiskovalci in izvajalci del se morajo vesti primerno kraju in namenu vojnega grobišča s spoštovanjem do umrlih.
(3) Na vojnem grobišču ni dovoljeno uporabljati prevoznih sredstev, razen službenih vozil izvajalca vzdrževalnih del. Ravno tako na vojna grobišča ni dovoljeno voditi živali.
9. člen
V primeru poškodovanja ali oskrunitve vojnega grobišča je izvajalec vzdrževalnih del oziroma lokalna skupnost dolžna nemudoma obvestiti pristojno policijsko upravo in ministrstvo.
VI. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701/00026/2004
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
EVA 2004-2611-0040
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti