Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3484. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda s Pravilnikom o varnosti dvigal, stran 9576.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Pravilnika o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 97/03) objavlja minister za gospodarstvo
S E Z N A M S T A N D A R D O V,
katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda s Pravilnikom o varnosti dvigal
+-------------------+------------------------+-------------------------+--------------+
| Oznaka standarda |  Naslov standarda  |  Naslov standarda   |  Referenčni |
|    (1)    | v slovenskem jeziku(2) | v angleškem jeziku(3)  | standard(4) |
+-------------------+------------------------+-------------------------+--------------+
|SIST EN 81-1:1999 |Varnostni predpisi za  |Safety rules for the   |EN 81-1:1998 |
|          |konstruiranje in    |construction and     |       |
|          |vgradnjo dvigal in   |installation of lifts – |       |
|          |servisnih dvigal – 1.  |Part 1: Electric lifts  |       |
|          |del: Električna dvigala |             |       |
|          |(lifti)         |             |       |
+-------------------+------------------------+-------------------------+--------------+
|SIST EN 81-2:1999 |Varnostni predpisi za  |Safety rules for the   |EN 81-2:1998 |
|          |konstruiranje in    |construction and     |       |
|          |vgradnjo dvigal in   |installation of lifts – |       |
|          |servisnih dvigal – 2.  |Part 2: Hydraulic lifts |       |
|          |del: Hidravlična    |             |       |
|          |dvigala (lifti)     |             |       |
+-------------------+------------------------+-------------------------+--------------+
|SIST EN 81-28:2004 |Varnostna pravila za  |Safety rules for the   |EN 81-28:2003 |
|          |konstruiranje in    |construction and     |       |
|          |vgradnjo dvigal     |installation of lifts – |       |
|          |(liftov) – Dvigala za  |Lifts for the transport |       |
|          |prevoz oseb in blaga – |of persons and goods –  |       |
|          |28.del: Alarmi v    |Part 28: Remote alarm on |       |
|          |osebnih in osebno-   |passenger and goods   |       |
|          |tovornih dvigalih    |passenger lifts     |       |
+-------------------+------------------------+-------------------------+--------------+
|SIST EN 81-58:2004 |Varnostna pravila za  |Safety rules for the   |EN 81-58:2003 |
|          |konstruiranje in    |construction and     |       |
|          |vgradnjo dvigal     |installation of lifts – |       |
|          |(liftov) – Pregled in  |Examination and tests – |       |
|          |preskusi – 58. del:   |Part 58: Landing doors  |       |
|          |Preskus odpornosti vrat |fire resistance test   |       |
|          |proti požaru      |             |       |
+-------------------+------------------------+-------------------------+--------------+
|SIST EN 81-72:2004 |Varnostna pravila za  |Safety rules for the   |EN 81-72:2003 |
|          |konstruiranje in    |construction and     |       |
|          |vgradnjo dvigal     |installation of lifts – |       |
|          |(liftov) – Posebne   |Particular applications |       |
|          |aplikacije za osebna in |for passenger and goods |       |
|          |osebno-tovorna dvigala |passenger lifts – Part  |       |
|          |– 72. del: Dvigala za  |72: Firefighters lifts  |       |
|          |gasilce         |             |       |
+-------------------+------------------------+-------------------------+--------------+
|SIST EN 12016:1999 |Elektromagnetna     |Electromagnetic     |EN 12016:1998 |
|          |združljivost – Standard |compatibility – Product |       |
|          |skupine izdelkov za   |family standard for   |       |
|          |dvigala, tekoče     |lifts, escalators and  |       |
|          |stopnice in trakove –  |passenger conveyors –  |       |
|          |Odpornost proti motnjam |Immunity         |       |
+-------------------+------------------------+-------------------------+--------------+
|SIST EN 13015:2002 |Vzdrževanje dvigal   |Maintenance for lifts  |EN 13015:2001 |
|          |(liftov) in tekočih   |and escalators – Rules  |       |
|          |stopnic – Pravila za  |for maintenance     |       |
|          |vzdrževalna navodila  |instructions       |       |
+-------------------+------------------------+-------------------------+--------------+
(1) Oznaka slovenskega standarda je standardizirana referenčna oznaka standarda, sestavljena iz oznake za slovenski standard (SIST), številke oziroma oznake privzetega standarda in letnice izdaje
(2) Naslov standarda v slovenskem jeziku iz uradnega glasila nacionalnega organa za standarde
(3) Naslov standarda v angleškem jeziku
(4) Referenčni standard je evropski standard, ki je bil osnova za slovenski standard in je bil objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti
Ta seznam standardov v celoti nadomešča Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o obveznem certificiranju dvigal na električni pogon za navpični prevoz oseb in tovora, ki se stalno uporabljajo v stavbah in konstrukcijah (Uradni list RS, št. 16/02).
Št. 017-160/2002-20
Ljubljana, dne 6. julija 2004.
EVA 2004-2111-0083
dr. Matej Lahovnik l. r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti