Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3482. Spremembe programa priprave državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca, stran 9574.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje, prostor in energijo
S P R E M E M B E P R O G R A M A
P R I P R A V E
državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca
V Programu priprave državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca (Uradni list RS, št. 62/03; v nadaljnjem besedilu: program priprave) se šesti odstavek II. poglavja spremeni tako, da se glasi:
»Zajezitvena gladina HE Blanca je predvidena na koti približno 174,00 m, pri čemer bo končna zajezitvena gladina optimirana glede na obratovalne in prostorske pogoje. Akumulacijski bazen, ki ga definira zajezitvena gladina bo segal do mesta Sevnica oziroma do HE Boštanj, ki je trenutno v gradnji.«.
Osmi odstavek II. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»Predvideno je, da se v strojnici vgradijo vertikalni agregati s skupno nazivno požiralnostjo 500 m3/s in ocenjeno skupno srednjo letno proizvodnjo 160 GWh. Koristni volumen akumulacije pri denivelaciji 1.0 m znaša 1,39 mio m3, kar omogoča pri srednjem letnem pretoku okoli 75 min nepretrganega obratovanja z nazivnim pretokom in močjo. Neto padec elektrarne bo odvisen od zajezitvene gladine HE Krško in obsega poglobitve korita dolvodno od HE Blance. Za evakuacijo visokih voda je v prelivnem delu jezovne zgradbe predvidenih 5 pretočnih polj, ki bodo morala ustrezati hidravličnim pogojem prevajanja zahtevanih pretokov visokih voda in disipaciji energije med obratovalnimi kotami zgornje in spodnje vode, z upoštevanjem novo opredeljenih hidroloških razmer na reki Savi.«.
Te spremembe programa priprave državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca se objav v Uradnem listu RS.
Št. 352-24-4/2003
Ljubljana, dne 6. julija 2004.
EVA 2004-2511-0120
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti