Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3388. Odlok o razglasitvi razvalin cerkve Sv. Trojice za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 9149.

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01) je Občinski svet občine Pivka na 15. redni seji, dne 28. 6. 2004, sprejel
O D L O K
o razglasitvi razvalin cerkve Sv. Trojice za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za umetnostno-zgodovinski in arhitekturni spomenik lokalnega pomena se razglasijo razvaline cerkeve sv. Trojice, s pripadajočo mežnarijo in neposredno okolico z vrhom, Lonica 1106 m (v nadaljevanju spomenik).
Spomenik se nahaja na parcelnih številkah 833 in 2720/1 k.o. Trnje.
2. člen
Razvaline cerkve sv. Trojice se proglasi za spomenik na podlagi strokovnih osnov, ki jih je pripravil pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica (z dne 4. 5. 2004, EŠD 16361).
3. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici.
4. člen
Spomenik varujemo kot ruševino s tem, da se ustrezno utrdi obodno zidovje in prezentira vse kamnoseške detajle, ki so na mestu še ohranjeni.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele in njegovo vplivno območje je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Uprava Občine Pivka mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu spomenika v skladu z zakonom.
7. člen
Zaznamba o kulturnem spomeniku se vpiše v zemljiško knjigo.
Občinski upravni organ, predlaga vpis kulturnega spomenika v zemljiško knjigo v roku treh mesecev po sprejetju odloka.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za varstvo kulturne dediščine.
9. člen
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-15/2004
Pivka, dne 28. junija 2004.
Župan
Očine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti