Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3374. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III-del sever, stran 9072.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III-del sever
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III-del sever, ki ga je izdelal načrtovalec IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora Celje pod št. 06/04 in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Predmet sprememb in dopolnitev ZN so zemljišča s parc. št. 821, 822/1, *292, 822/2, 825/2, 826/3 823, 1140/42, 571/4, 571/1, 571/3, 571/2, 573, 570/2, 570/1, 555/1, 553/2, 555/2, 547/10, 547/17, 558/1, 564/5, 564/1, 564/6, 564/3 in 592/1 vse k.o. Ostrožno, ki v veljavnem zazidalnem načrtu Dolgo polje III predstavljajo severni del ureditvenega območja med Koprivnico in pešpotjo nad karejem 6, ki je v izgradnji. Obravnavano ureditveno območje je namenjeno izgradnji severne vezne ceste – etapa IV ter gradnji več stanovanjskih objektov, trgovini z živili in ureditvi zunanjih površin vključno s parkirnimi površinami. Površina ureditvenega območja, ki je predmet sprememb in dopolnitev ZN je približno 6 ha.
III
Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III-del sever se prične osem dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Mestne četrti Lava in Mestne četrti Dečkovo naselje ter v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova 27, Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-004/2004-8
Celje, dne 28. junija 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti