Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3364. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije, stran 9048.

Na podlagi petega odstavka 62. člena in prvega odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije
1. člen
V pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije (Uradni list RS, št. 35/03 in 3/04) se v drugem odstavku 1. člena na koncu sedme alinee pika nadomesti s podpičjem in doda nova alinea, ki se glasi:
»– veterinarska ambulanta v vzrejališču mladih plemenskih bikov.«.
2. člen
Za 18. členom se dodata nov naslov in 18.a. člen, ki se glasita:
»h) Veterinarska ambulanta v vzrejališču mladih plemenskih bikov
18.a člen
Veterinarska ambulanta v vzrejališču mladih plemenskih bikov mora imeti:
a) naslednja mesta in prostore:
– prostor za pregled in zdravljenje živali in mesta za pakiranje in odpremo odvzetega materiala ter za pomivanje s sterilizacijo;
– prostor za shranjevanje zdravil in medicinskih pripomočkov (sanitetnega materiala);
– mesto za priročni laboratorij;
– prostor za čiščenje, pripravljanje in hranjenje pribora za odvzem semena;
– prostor za odvzem semena oziroma poseben boks v hlevu za ta namen;
– prostor za skladiščenje, pošiljanje in oddajo semena ter za shranjevanje potrošnega materiala, ki se uporablja pri osemenjevanju;
– prostor za rezerve tekočega dušika;
– mesto za veterinarske delavce in dokumentacijo;
– sanitarne prostore (WC, prho ter garderobne omarice za dnevno in delovno obleko), ki so urejeni tako, da se prepreči vnos in prenos kužnih bolezni.
b) naslednjo opremo:
– za priročno ugotavljanje oploditvene sposobnosti in higienske ustreznosti semena;
– glede na obseg dela potrebno minimalno število kompletov za pošiljanje materialov v androloške in diagnostične laboratorije;
– potrebne inštrumente za delo in drugo opremo za jemanje vzorcev krvi, semena, brisov (umetnih vagin in prepucija živali) ter drugega materiala;
– za čiščenje in razkuževanje inštrumentarija, opreme in prostorov;
– za suho in mokro sterilizacijo ter potrebna sredstva za razkuževanje;
– za nudenje prve veterinarske pomoči.«.
3. člen
V 19. členu se za osmim odstavkom doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Veterinarska ambulanta v vzrejališču mladih plemenskih bikov, mora imeti zaposlena:
– enega veterinarja z najmanj 3 leti strokovne prakse;
– enega veterinarskega pomočnika.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-315/2003-2
Ljubljana, dne 30. junija 2004.
EVA 2004-2311-0296
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti